Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet
 

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 15
DNES: 258
TÝDEN: 258
CELKEM: 1006831

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plánování

 
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
 
Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
 
Orgány územního plánování postupem podle stavebního zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
 
Pro správní území obce s rozšířenou působností (SO ORP) Nové Město nad Metují vykonává agendu územního plánování Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují.
 
prehledka

 

Zveřejnění údajů o vydané územně plánovací dokumentace (ÚPD) dle § 165 stavebního zákona – vydaná ÚPD k 1. 1. 2017:

Územně plánovací dokumentace
Schválení zadání
Vydání
Nabytí účinnosti
 
 
 
Územní plán obce Bohuslavice
 
 
13.6.2001
Změna č. 1 ÚPO Bohuslavice
27.8.2007
26.1.2010
11.2.2010
Změna č. 2 ÚPO Bohuslavice
8.9.2008
20.7.2009
4.8.2009
Změna č. 4 ÚPO Bohuslavice
27.6.2011
11.4. 2012
26. 4. 2012
Územní plán Bohuslavice 19.8.2015    
 
 
 
Územní plán obce Černčice
5.4.2000
2.5.2001
20.5.2001
Změna č. 1 ÚPO Černčice
 
27.2.2008
14.3.2008
Územní plán Černčice 29.6.2015    
 
 
 
Územní plán Jestřebí
16.2.2005
11.2.2009
26.2.2009
Zpráva o uplatňování ÚP Jestřebí 11.2.2015    
 
 
 
Územní plán Libchyně
14.2.2005
13.2.2009
28.2.2009
Změna č. 1 ÚP Libchyně
27.1.2010
17.6.2010
2.7.2010
Zpráva o uplatňování ÚP Libchyně 21.2.2015    
 
 
 
Územní plán Mezilesí
2.2.2005
5.11.2008
20.11.2008
Zpráva o uplatňování ÚP Mezilesí 4.9.2013    
Změna č. 1 ÚP Mezilesí 8.4.2015 2.3.2016 19.3.2016
 
 
 
Územní plán obce Nahořany
 
9.3.2000
 
Změna č. 1 ÚPO Nahořany
22.1.2004
9.1.2006
 
Změna č. 2 ÚPO Nahořany
26.1.2009
 
 
Změna č. 3 ÚPO Nahořany
27.9.2011
16.10. 2012
2.11.2012
Regulační plán Poloostrova Rozkoš, část Nahořany
15.11.2004
 
 
Územní plán Nahořany 7.4.2014    
 
 
 
Územní plán sídelního útvaru NMNM
 
29.2.1996
29.2.1996
Změna č. 1 ÚPSÚ NMNM
 
5.10.2000
24.10.2000
Změna č. 2 ÚPSÚ NMNM
5.2.2004
26.6.2008
23.7.2008
Změna č. 3 ÚPSÚ NMNM
8.12.2005
24.8.2006
1.11.2006
Změna č. 4 ÚPSÚ NMNM
11.12.2008
11.6.2009
8.7.2009
Změna č. 5 ÚPSÚ NMNM
11.6.2009
16.12.2010
21.1.2011
Změna č. 6 ÚPSÚ NMNM
24.9.2009
9.9.2010
5.10.2010
Změna č. 7 ÚPSÚ NMNM
6.5.2010
16.6.2011
14.7.2011
Změna č. 8 ÚPSÚ NMNM 3.2.2011 26.4.2012 12.5.2012
Změna č. 9 ÚPSÚ NMNM 28.4.2011 26.4.2012 12.5.2012
Regulační plán MPR NMnM
27.9.2007
11.12.2008
30.12.2008
Změna č. 1 
Regulačního plánu MPR NMnM
7.11.2013    
Změna č. 2 
Regulačního plánu MPR NMnM
24.4.2014    
Regulační plán Rychta NMnM
27.9.2007
9.9.2010
5.10.2010
Územní plán NMNM
1.9.2011
 
 
 
 
 
Územní plán sídelního útvaru Provodov-Šonov
 
 
1.10.1999
Změna č. 1 ÚPSÚ Provodov-Šonov
16.9.2003
23.3.2004
7.4.2004
Změna č. 2 ÚPSÚ Provodov-Šonov
19.10.2004
21.6.2005
15.9.2005
Změna č. 3 ÚPSÚ Provodov-Šonov
26.9.2006
4.10.2007
 
Změna č. 5 ÚPSÚ Provodov-Šonov
21.12.2007
6.10.2008
23.10.2008
Změna č. 6 ÚPSÚ Provodov-Šonov
1.9.2008
2.9.2009
21.9.2009
Změna č. 7 ÚPSÚ Provodov-Šonov
31.8.2009
28.4.2010
14.5.2010
Změna č. 8 ÚPSÚ Provodov-Šonov
31.8.2009
21.9.2010
6.10.2010
Změna č. 9 ÚPSÚ Provodov-Šonov
28.3.2011
18.6.2012
9.7.2012
Změna č. 11 ÚPSÚ Provodov-Šonov
2.5.2011
22.11.2011
12.12.2011
Územní plán Provodov-Šonov 21.5.2012 17.10.2016  
 
 
 
Územní plán Přibyslav
13.4.2011
8.10.2014
25.10.2014
 
 
 
Územní plán sídelního útvaru Slavětín nad Metují
 
18.11.1999
 
Změna č. 1 ÚPSÚ Slavětín nad Metují
29.3.2004
19.12.2006
 
Změna č. 2 ÚPSÚ Slavětín nad Metují
3.7.2007
8.4.2008
24.4.2008
Územní plán Slavětín nad Metují 25.6.2013    
 
 
 
Územní plán Slavoňov
14.12.2011
25.5.2016
11.6.2016
 
 
 
Územní plán Vršovka 27.6.2005 29.9.2008 14.10.2008
Změna č. 1 ÚP Vršovka 20.7.2009 21.4.2010 6.5.2010
Zpráva o uplatňování ÚP Vršovka 2015 15.6.2015    

 

Do této dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu Nové Město nad Metují, Odboru výstavby a regionálního rozvoje a rovněž na obecním úřadu příslušné obce, která tuto dokumentaci vydala.

Bližší informace Mgr. Adam Balcar.