Obsah

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Dagmar Dvořáčková 

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Bc. Jana Halamová

Renata Kunová

Mgr. Lenka Filipová

Bc. Jiřina Riegerová

 

 

Prevence

7a

Orgán sociálně-právní ochrany dětí aktivně vyhledává a systematicky monitoruje ohrožené děti a to v průběhu vlastních šetření v rodinách, sledováním dění v lokalitě, terénní prací, kdy monitoruje děti, vyskytující se na ulicích v rizikových lokalitách a ve společnosti rizikových občanů. Orgán sociálně-právní ochrany dětí zná tato místa a ve vztahu k takto ohroženým dětem realizuje adekvátní preventivní aktivity. V rámci výkonu činnosti manažera prevence rizikového chování pro děti a mládež vytváří Koncepci prevence rizikového chování, na základě které jsou vytvářeny podmínky pro realizaci preventivních aktivit s cílovou skupinou ohrožených dětí. Každý rok je vyhlašován grantový program na podporu jednorázových a krátkodobých projektů pro oblast prevence rizikového chování, projekty jsou podpořeny finančními prostředky z rozpočtu města.

7b

Orgán sociálně-právní ochrany v oblasti vyhledávání a monitorování ohrožených dětí spolupracuje s dalšími subjekty – školy, zdravotní zařízení, NZDM Klub Mandl, školní psycholog a další návazné služby. V tomto směru spolupracuje s městskou policií, státní policií, probační a mediační službou, státním zastupitelstvím.

Ve spolupráci s návaznými službami:

  • Triangl II. – ve spolupráci s občanským sdružením Salinger, středisko Triangl, Hradec Králové – socioterapeutické skupiny
  • Sanace rodiny – ve spolupráci s občanským sdružením Salinger, středisko Triangl, Hradec Králové
  • HRANA – preventivní program NZDM Klub Mandl – socioterapeutické skupiny

Preventivní programy orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

  • Portál – preventivní program socioterapeutických skupin pod vedením lektora
  • Letní výchovně-rekreační pobyty
  • Besedy na školách na preventivní témata

Ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany pracuje pod vedením manažera prevence rizikového chování pro děti a mládež multidisciplinární tým pro mládež, jeho členem jsou zástupci místních základních a středních škol, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, vedení města, Policie ČR, Městské policie a návazných služeb. Tým se pravidelně schází a zabývá se problematikou dětí a mládeže ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností.

Jako zvláštní orgán starosty města je zřízena Komise sociálně-právní ochrany dětí, která je složena ze zástupců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, škol, zdravotníků a návazných služeb. Jednou z činností komise je i monitorování lokality a vyhledávání ohrožených dětí.

 

Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí je členem Týmu pro mládež při Probační a mediační službě Okresního soudu v Náchodě. Tým pro mládež se pravidelně schází, na svých setkáních řeší konkrétní rizikové situace v oblasti ohrožených dětí, hledá, navrhuje a doporučuje adekvátní opatření směřující ke zmírnění ohrožení. Tým pro mládež koordinuje všechny subjekty okresu Náchod, zapojených do této aktivity.