Obsah

Kontakty SPOD

Vedoucí zaměstnanec sociálně-právní ochrany dětí

Dagmar Dvořáčková 

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí

Bc. Jana Halamová

Renata Kunová

Mgr. Lenka Filipová

Bc. Jiřina Riegerová

PhDr. et Mgr. Jana Tomanová

 

 

Na této stránce jsou uveřejněny ke stažení vzory návrhů na opatrovnická řízení k okresnímu soudu. Vzory návrhů jsou k dispozici i na oddělení sociální prevence, které zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Zde jsou k dispozici zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí, kteří jsou připraveni vám s vyplněním návrhu pomoci, případně zprostředkovat jeho podání na podatelnu Okresního soudu v Náchodě.

Návrhy se podávají podle místra trvalého pobytu nezletilého dítěte k příslušnému okresnímu soudu. Pro občany Nového Města nad Metují a jeho spádové oblasti to je Okresní soud v Náchodě, Palachova 1303, Náchod.

Návrhy se podávají ve čtyřech vyhotoveních.

Návrh na snížení výživného

návrh na snížení výživného.doc Staženo: 139x | 30.04.2015

Návrh na úpravu styku

návrh na úpravu styku.doc Staženo: 132x | 30.04.2015

Návrh na změnu péče

návrh na změnu péče.doc Staženo: 126x | 30.04.2015

Návrh na zvýšení výživného

návrh na zvýšení výživného.doc Staženo: 136x | 30.04.2015

Navrhovatel matka - péče a výživa

Úprava péče a výživy - navrhovatel matka.doc Staženo: 127x | 30.04.2015

Navrhovatel matka - péče a výživa a péče a výživa na dobu po rozvodu

Úprava péče a výživy a péče a výživy na dobu po rozvodu - navrhovatel matka.doc Staženo: 140x | 30.04.2015

Navrhovatel matka - péče a výživa na dobu po rozvodu

Úprava péče a výživy na dobu po rozvodu - navrhovatel matka.doc Staženo: 137x | 30.04.2015

Navrhovatel otec - péče a výživa

Úprava péče a výživy - navrhovatel otec.doc Staženo: 128x | 30.04.2015

Navrhovatel otec - péče a výživa a péče a výživa na dobu po rozvodu

Úprava péče a výživy a péče a výživy na dobu po rozvodu - navrhovatel otec.doc Staženo: 116x | 30.04.2015

Navrhovatel otec - péče a výživa na dobu po rozvodu

Úprava péče a výživy na dobu po rozvodu - navrhovatel otec.doc Staženo: 116x | 30.04.2015

Stránka

  • 1