Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 53
DNES: 1988
TÝDEN: 45500
CELKEM: 2266225

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oáza
 

 

Vstup na vlastní
webové stránky MSSS  Oáza
 

 

 

Veřejný závazek Městského střediska sociálních služeb Nové Město nad Metují OÁZA

Pečovatelská služba
Domov pro seniory
Odlehčovací služby
Centrum denních služeb - Domovinka
Uznávané principy sociální služby v MSSS Oáza

 

Městské zastupitelstvo Nového Města nad Metují zřídilo k poskytování sociálních služeb, zejména pro seniory, příspěvkovou organizaci MSSS Oáza (IČ 627 30 631), zastoupené ředitelkou Mgr. Janou Balcarovou, se sídlem v ul. T.G.M. 1424, Nové Město nad Metují.

 
Posláním Městského střediska sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují je podporovat klienta prostřednictvím terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb v zachování, případně prodloužení samostatného způsobu života jak v domácím prostředí (pečovatelskou službou, denním centrem služeb, odlehčovacími službami), tak v pobytovém zařízení (domově pro seniory). Poskytované sociální služby mají napomáhat i pečujícím rodinným příslušníkům.
 
Městské středisko sociálních služeb poskytuje sociální služby zejména obyvatelům Nového Města nad Metují a na základě obstaravatelských smluv, které uzavře statutární zástupce MSSS se statutárními zástupci obcí, též obyvatelům zejména těchto obcí: Bohuslavice nad Metují, Černčice, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí, Nahořany (Dolsko, Doubravice, Městec, Lhota), Provodov – Šonov (Kleny, Šeřeč, Václavice), Přibyslav, Sendraž, Slavětín nad Metují, Slavoňov (Blažkov) a Vršovka. 

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je podporovat klienta v jeho přirozeném prostředí a prostřednictvím zajištění potřebných služeb napomáhat jeho pocitu bezpečí a psychické pohody.
 
Cílem pečovatelské služby je podporovat klienta v zachování samostatného způsobu života v jeho přirozeném domácím prostředí. K tomuto účelu slouží poskytování zejména těchto služeb:
 • donáška nebo dovoz oběda,
 • běžné úkony osobní hygieny,
 • celková koupel klienta ve středisku osobní hygieny,
 • nákupy,
 • nutné pochůzky,
 • práce spojené s udržováním domácnosti,
 • doprovod na vyšetření,
 • praní a žehlení prádla,
 • dle možností zařízení půjčování kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí apod.
 

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou osoby od 18 let věku se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, včetně osob dočasně nemocných, které pro řešení své nepříznivé sociální situace potřebují podporu a pomoc druhé osoby např. při péči o domácnost, běžných sebeobslužných úkonech, osobní hygieně, zajištění stravy.

 

Maximální kapacita pečovatelské služby činí 120 klientů. 

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory je prostřednictvím odborně poskytované pobytové sociální služby prezentovat stáří jako plnohodnotnou etapu lidského života s právem na sebeúctu, intimitu, respektování osobních potřeb a důstojného způsobu života s možností zachování přirozených sociálních vazeb místního společenství.
 
Cílem poskytování služeb Domova pro seniory je podporovat seniory v soběstačnosti a zajistit jim důstojným způsobem ubytování, možnost volby stravování a potřebné péče, ať již se jedná o dopomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zprostředkování aktivizačních činností, kontaktu se společenským prostředím či pomoc při péči o domácnost, a to v takovém bezbariérovém prostředí, které zohledňuje klientovo právo na soukromí.
 
Domov pro seniory je určen pro: osoby (od 54 let) s chronickým onemocněním, osoby s tělesným, zrakovým postižením a seniory, kteří zejména pro svůj věk či zhoršený zdravotní stav potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při základních sebeobslužných úkonech, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nepotřebují však nepřetržitou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči s úkony na úrovni zdravotnického zařízení.
 

Domov pro seniory MSSS Oáza je určen především osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a pro svůj zhoršený zdravotní stav potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby např. při péči o domácnost, běžných sebeobslužných úkonech, osobní hygieně, zajištění stravy, a kterým již jejich zdravotní stav neumožňuje žít v přirozeném domácím prostředí ani s využitím terénních a ambulantních služeb. Nepotřebují však specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení nebo nepřetržitý osobní dohled.

Kapacita domova pro seniory činí 41 lůžek. 

Odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby je pomoci seniorům překlenout přechodně nepříznivý zdravotní stav a umožnit pečujícím rodinným příslušníkům potřebnou regeneraci sil pro další péči o jejich blízké.
 

Cílem odlehčovací služby je zajistit klientovi potřebnou péči zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíců v roce, v době, kdy se pečující osoba nemůže o něj postarat nebo si potřebuje odpočinout a motivovat jej k udržení nebo obnovení schopností a předcházet tak jeho sociálnímu vyloučení.

 
U odlehčovací služby tvoří cílovou skupinu senioři, kteří žijí trvale sami nebo s rodinnými příslušníky a z různých důvodů potřebují krátkodobý pobyt se zajištěnou péčí mimo své domácí prostředí. Kapacita odlehčovací služby činí 6 lůžek. 

Centrum denních služeb - Domovinka

Posláním Centra denních služeb – Domovinka je podporovat klienty v aktivním způsobu života, upevňovat a obnovovat potřebné sebeobslužné a mentální schopnosti, začleňovat je do místní komunity vrstevníků a umožnit rodinným příslušníkům potřebný čas k regeneraci či klidné práci.
 
Služby a aktivizační programy poskytované v bezbariérovém centru denních služeb Domovinka slouží k smysluplnému vyplnění volného času a umožnění kontaktu s vrstevníky.
 
Centrum denních služeb - Domovinka je určena pro seniory, kteří mají omezené možnosti kontaktu a komunikace s lidmi; pro seniory, kteří chtějí vyplnit a zpestřit volný čas během doby, kdy jsou jejich rodinní příslušníci mimo domov; pro seniory, kteří potřebují pomoci s časovou i prostorovou orientací. Služba Domovinka není určena pro seniory s těžkým psychickým postižením, s poruchami znemožňujícími pobyt v kolektivu (opakující se agresivita, útěky, apod).
 
Maximální denní kapacita Domovinky činí 15 klientů. 

Uznávané principy sociální služby v MSSS Oáza

 • Zachování maximální soběstačnosti klienta
 • Snaha o udržení dosavadního způsobu života před nástupem do zařízení
 • Dodržování lidských práv a zachovávání lidské důstojnosti
 • Přiměřený způsob komunikace směrem ke klientovi i spolupracovníkům
 • Zvyšování odbornosti zaměstnanců zařízení
 • Loajální postoj pracovníků a klientů k zařízení i k sobě navzájem