Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Plán sociálních služeb

Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2018 - 2020

26. 2. 2018 Zobrazit více

Komunitní plán

Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2015 – 2017

20. 4. 2015 Zobrazit více

Koncepce bytové politiky města

Město Nové Město nad Metují má povinnost v rámci své zákonem vymezené samostatné působnosti pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. V rámci této povinnosti tak nechalo zpracovat Koncepci bytové politiky města. Jedním z cílů této koncepce by měla být i možnost dobrou bytovou politikou předejít umisťování občanů v pobytových sociálních službách a ušetřit tak nemalé finanční prostředky, které provoz sociálních služeb vyžaduje. Ke třem kulatým stolům na městském úřadě a knihovně byla zvána mimo členy zastupitelstva města a odborníky i široká veřejnost.

27. 7. 2012 Zobrazit více

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením - návrh

Firma GI projekt, o.p.s. zpracovala pro Nové Město nad Metují návrh na zajištění potřebné kapacity chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Tento materiál bude podkladem pro další jednání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb.

4. 4. 2012 Zobrazit více

Analýza bytových potřeb specifických skupin osob v nepříznivé sociální situaci

Analýza bytových potřeb specifických skupin osob v nepříznivé sociální situaci navrhuje řešení bydlení osob, které mají zvláštní potřeby, souvisejících s jejich zdravoním stavem, věkem, finančními prostředky nebo sociálními dovednostmi. Zabývá se potřebou pobytových sociálních služeb, bytového fondu přidělovaného na základě vymezených pravidel a navazujícími terénními sociálními službami.

30. 6. 2010 Zobrazit více

Plán sociálních služeb Nového Města nad Metují 2010 - 2012

Plán sociálních služeb Nového Města nad Metují 2010 - 2012 formuluje priority městav oblasti služeb pro rodiny s dětmi, seniory, osoby zdravotně postižené, osoby v krizi nebo ohrožené sociálním vyloučením. Dne 24. června 2010 schválilo dokument Zastupitelstvo města.

29. 6. 2010 Zobrazit více

Stránka

  • 1