Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 32
DNES: 1435
TÝDEN: 5997
CELKEM: 2475394

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 
 
 

Komunitní plánování

Jedná se o proces mapování, vyhodnocování a zkvalitňování sociálních služeb na území Nového Města nad Metují a obcí s rozšířenou působností III. stupně.
 
Cílem je vytvořit síť sociálních služeb, která bude nejlépe naplňovat potřeby našich občanů a bude jim pomáhat řešit nepříznivé životní situace.

Kontakty

Mgr. Denisa Plšková 
Bc. Adéla Vrzáčková

 

 

Co je komunitní plánování

 

Princip komunitního plánování

Komunitní plánování je proces, jehož cílem je vytvoření fungujícího systému sociálních služeb, které jsou dostupné pro všechny občany daného území. Tento proces má mapovat stávající systém sociálních služeb, hledat slabá místa a podle potřeby posílit kapacitu či kvalitu již fungujících služeb, případně zavést službu novou. Proces musí být transparentní a vycházet ze spolupráce a partnerství všech účastníků plánování tj. zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
 

Účastníci komunitního plánování

Plánování sociálních služeb se provádí v tzv.triádě. Triáda zahrnuje 3 skupiny účastníků plánování:

Uživatelé

Uživateli jsou občané, kteří jsou klienty či potencionálními klienty sociálních služeb. Jsou to lidé, kteří potřebují pomoc sociální služby, protože se nacházejí v znevýhodněné či nepříznivé situaci. Bez této pomoci jim hrozí sociální vyloučení.
 
Jejich pohled a názor je pro plánování nepostradatelný, protože právě oni nejlépe znají svoje potřeby a vědí, jaká pomoc by jim vyhovovala. Právě dialogem s uživateli celý proces plánování začíná.

Poskytovatelé 

Jsou to subjekty, které sociální služby nabízejí. Mohou být nestátní či neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem.

Zadavatelé

Zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Podílejí se na financování systému sociálních služeb a schvalují důležité kroky procesu.
 
 
Výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu je komunitní plán.
 

Komunitní plán

Je to dokument, který slouží jako strategický plán rozvoje služeb. Je předkládán zastupitelstvu obce ke schválení. Vychází z místních podmínek a potřeb. Jsou v něm stanoveny krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v dané obci.
 
Po vytvoření komunitního plánu se přechází od plánovací k realizační fázi., kdy dochází k faktickému naplňování priorit, resp. Jednotlivých opatření. Plán bývá zpracován na rozmezí několika let a podle potřeby se aktualizuje, aby mohl reagovat na případné nově vzniklé okolnosti.

Přínosy komunitního plánování

 
 • zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb pro všechny občany daného území
 • předcházení sociálnímu vyloučení obyvatel
 • vyšší efektivita při financování sociálních služeb
 • zapojení občanů jako uživatelů do rozhodovacího procesu plánování
 • rovnost, spolupráce a partnerství všech účastníků procesu
 • získávání finanční podpory na rozvoj sociálních služeb z Evropského sociálního fondu a to jak na regionální úrovni ( ROP- regionální operační program), i na úrovni celostátní ( OP RLZ- Operační program rozvoje lidských zdrojů)
 • směřování k dlouhodobé vizi rozvoje sociálních služeb v regionu
   

 

Řídící skupina

Petr Hable
starosta města Nové Město nad Metují, garant řídící skupiny
Mgr. Denisa Plšková
vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Nové Město nad Metují, předseda řídící skupiny
Mgr. Lubomír Černý
předseda sociálně-rozmisťovací komise, zastupitel města Nového Města nad Metují
Dagmar Dvořáčková
manažerka prevence kriminality MěÚ Nové Město nad Metují
Mgr. Jana Balcarová
ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují
Mgr. Markéta Hanušová
ředitelka sdružení NONA - Společnost zdravotně postižených v Novém Městě nad Metují

Mgr. Lenka Kulichová

vedoucí Centra prevence Mandl Nové Město nad Metují
Mgr. Václav Böhm
člen sociálně-rozmisťovací komise, NO CČSH Nové Město nad Metují
Bc. Adéla Vrzáčková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb v Novém Městě nad Metují

Mgr. Jiří Zeman

krajský koordinátor plánování sociálních služeb Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Logo projektu