Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Centrum prevence Mandl otevírá podpůrnou skupinu pro pečující osoby.

Od května 2018 mohou ti, kteří pečují o své blízké využít podpůrnou skupinu.

15. 5. 2018 Zobrazit více

Centrum prevence Mandl bylo hostem na zasedáních

Měsíce březen a duben se u nás v centru nesly v duchu informování o naší práci a o tom, kam nás zavedla změna z původního Klubu Mandl na současné Centrum prevence Mandl

Vedoucí zařízení byla pozvána starostou a místostarostou na zasedání Rady města, které se konalo v pondělí 26. března. Vedoucí informovala vedení města o tom, jak v současné době zařízení funguje, s jakými organizacemi byla navázána spolupráce a jak konkrétně vypadá pomoc poskytovaná klientům, s čím nejčastějí se na nás klienti obrací a jaké služby mohou v centru bezplatně čerpat. Radní pozitivně ohodnotili výsledky dvouleté činnosti centra, poděkovali za výroční zprávu zařízení a vzali v potaz i tlumočenou potřebu, kterou vedoucí přinesla ze zkušeností z práce s klienty, a to podnět pro zřízení krizového bytu.

V dubnu byla vedoucí centra hostem na jednání Žákovského parlametnu. Zástupci škol si Mgr. Lenku Kulichovou pozvali, aby blíže vysvětlila změny v činnosti zařízení a zda či jakou formou nynější centrum pracuje s dětmi a mládeží. Vedoucí vysvětlila důvody, které vedly před 3 lety k transformaci zařízení, změně klientely a poskytovaných služeb. Ujistila parlament, že i nadále můžou žáci využívat anonymně tzv. základní sociální poradenství, kdy mohou do Mandlu přijít a pracovník centra je v rámci jedné schůzky vyslechne a poradí, co s danou těžkou situací dělat.

Účastí na zasedáních ale referování o našich výsledích neskončilo. V březnu jsme vydali Výroční zprávu za rok 2017, kterou můžete nalézt i na našich webových stránkách. Pořádali jsme také Den otevřených dveří, který splnil naše očekávání, a proto budeme "otevírat dveře" pravidelně každý rok. Také na konci dubna proběhla schůzka s Klubem seniorů. 

Neusínáme na vavřínech. Uvědomujeme si, že nejlépe je naše práce vidět ne ve statistickách, ale i v životech našich občanů.

 

Mgr. Lenka Kulichová, vedoucí Centra prevence Mandl.


15. 5. 2018 Zobrazit méně

Den otevřených dveří v Centru prevence Mandl

Dne 20. března 2018 se v Centru prevence Mandl koná Den otevřených dveří.

13. 3. 2018 Zobrazit více

První čtvrtletí 2017 v Centru prevence Mandl

Za první čtvrtletí druhého roku fungování centra byla navázána spolupráce se třemi novými klienty.

17. 3. 2017 Zobrazit více

Centrum prevence Mandl má nové propagační video

Video lze shlédnout na webových stránkách Centra prevence Mandl Nové Město nad Metují, Facebooku nebo na tomto odkazu:

https://vimeo.com/185618561

13. 10. 2016 Zobrazit více

Centrum prevence Mandl hlásí novinky

Od ledna 2016 se Klub Mandl změnil na Centrum prevence Mandl. Kromě změn v klientele a poskytovaných službách se v prvním pololetí měnil i interiér prostor zařízení a jeho grafická tvář.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Klub Mandl Nové Město nad Metují se transformuje

Klub Mandl Nové Město nad Metují funguje pro děti a mládež z Nového Města a okolí již více než 13 let. Za tuto dlouhou dobu si zařízení v Novém Městě dokázalo vybudovat své jméno a pro spoustu lidí v Novém Městě už označení Klub Mandl něco znamená.

2. 12. 2015 Zobrazit více

Program Miminax

Program Minimax nabízí Klub Mandl již od roku 2013. Náplní programu byla v předchozích letech především nabídka besed primární prevence pro školy.

28. 4. 2015 Zobrazit více

Vícezdrojové financování Klubu Mandl Nové Město nad Metují

Klubu Mandl se i letos podařilo získat finance na svůj provoz z více zdrojů.

7. 1. 2015 Zobrazit více

Dětský parlament

Dětský parlament koordinuje od října 2014 Klub Mandl Nové Město nad Metují.

14. 11. 2014 Zobrazit více

Stránka