Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Den otevřených dveří v Centru prevence Mandl

Dne 20. března 2018 se v Centru prevence Mandl koná Den otevřených dveří.

13. 3. 2018 Zobrazit více

První čtvrtletí 2017 v Centru prevence Mandl

Za první čtvrtletí druhého roku fungování centra byla navázána spolupráce se třemi novými klienty.

Celkem bylo všem klientům centra poskytnuto 273 různých služeb, z čehož 35 služeb využili klienti v rámci ambulance (tzn. v prostorách centra), 18 služeb bylo terénních (např. doprovody do institucí, nácviky činností u klientů doma) a 77 bylo z kategorie ostatní (např. telefonické kontaktování klientů, vyjednávání s návaznými institucemi ve prospěch klienta v jeho nepřítomnosti, hlídání dětí klienta během jeho schůzky s klíčovým pracovníkem).

V lednu jsme s klienty pracovali především na spolupráci s návaznými institucemi. Hodně jsme v tomto měsíci byli v kontaktu s Policií ČR (Náchod, Nové Město nad Metují), s Intervenčním centrem v Hradci Králové, Okresním soudem v Náchodě a novoměstským Oddělením sociální prevence (především v oblasti sociálně-právní ochrany dětí). Únor byl zase ve znamení rodičovských kompetencí, konkrétně nastavování hranic mezi rodiči a dětmi a nácviku různých výchovných strategií. V březnu jsme pak s klienty řešili například zorientování se ve vlastním životě, mapování jejich možností a dovedností, náhled o budoucna.


17. 3. 2017 Zobrazit méně

Centrum prevence Mandl má nové propagační video

Video lze shlédnout na webových stránkách Centra prevence Mandl Nové Město nad Metují, Facebooku nebo na tomto odkazu:

https://vimeo.com/185618561

13. 10. 2016 Zobrazit více

Centrum prevence Mandl hlásí novinky

Od ledna 2016 se Klub Mandl změnil na Centrum prevence Mandl. Kromě změn v klientele a poskytovaných službách se v prvním pololetí měnil i interiér prostor zařízení a jeho grafická tvář.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Klub Mandl Nové Město nad Metují se transformuje

Klub Mandl Nové Město nad Metují funguje pro děti a mládež z Nového Města a okolí již více než 13 let. Za tuto dlouhou dobu si zařízení v Novém Městě dokázalo vybudovat své jméno a pro spoustu lidí v Novém Městě už označení Klub Mandl něco znamená.

2. 12. 2015 Zobrazit více

Program Miminax

Program Minimax nabízí Klub Mandl již od roku 2013. Náplní programu byla v předchozích letech především nabídka besed primární prevence pro školy.

28. 4. 2015 Zobrazit více

Vícezdrojové financování Klubu Mandl Nové Město nad Metují

Klubu Mandl se i letos podařilo získat finance na svůj provoz z více zdrojů.

7. 1. 2015 Zobrazit více

Dětský parlament

Dětský parlament koordinuje od října 2014 Klub Mandl Nové Město nad Metují.

14. 11. 2014 Zobrazit více

Klub Mandl hlásí změny

Klub Mandl se začátkem školního roku oznamuje změny, které se týkají činností a poskytování služeb.

26. 9. 2014 Zobrazit více

Klub Mandl o prázdninách šířil prevenci

Letošní léto bylo pro tým Klubu Mandl ve znamení pilotního realizování preventivních stezek.

3. 9. 2014 Zobrazit více

Stránka