Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Centrum prevence Mandl otevírá podpůrnou skupinu pro pečující osoby.

Od května 2018 mohou ti, kteří pečují o své blízké využít podpůrnou skupinu.

15. 5. 2018 Zobrazit více

Centrum prevence Mandl bylo hostem na zasedáních

Měsíce březen a duben se u nás v centru nesly v duchu informování o naší práci a o tom, kam nás zavedla změna z původního Klubu Mandl na současné Centrum prevence Mandl

15. 5. 2018 Zobrazit více

Den otevřených dveří v Centru prevence Mandl

Dne 20. března 2018 se v Centru prevence Mandl koná Den otevřených dveří.

13. 3. 2018 Zobrazit více

První čtvrtletí 2017 v Centru prevence Mandl

Za první čtvrtletí druhého roku fungování centra byla navázána spolupráce se třemi novými klienty.

Celkem bylo všem klientům centra poskytnuto 273 různých služeb, z čehož 35 služeb využili klienti v rámci ambulance (tzn. v prostorách centra), 18 služeb bylo terénních (např. doprovody do institucí, nácviky činností u klientů doma) a 77 bylo z kategorie ostatní (např. telefonické kontaktování klientů, vyjednávání s návaznými institucemi ve prospěch klienta v jeho nepřítomnosti, hlídání dětí klienta během jeho schůzky s klíčovým pracovníkem).

V lednu jsme s klienty pracovali především na spolupráci s návaznými institucemi. Hodně jsme v tomto měsíci byli v kontaktu s Policií ČR (Náchod, Nové Město nad Metují), s Intervenčním centrem v Hradci Králové, Okresním soudem v Náchodě a novoměstským Oddělením sociální prevence (především v oblasti sociálně-právní ochrany dětí). Únor byl zase ve znamení rodičovských kompetencí, konkrétně nastavování hranic mezi rodiči a dětmi a nácviku různých výchovných strategií. V březnu jsme pak s klienty řešili například zorientování se ve vlastním životě, mapování jejich možností a dovedností, náhled o budoucna.


17. 3. 2017 Zobrazit méně

Centrum prevence Mandl má nové propagační video

Video lze shlédnout na webových stránkách Centra prevence Mandl Nové Město nad Metují, Facebooku nebo na tomto odkazu:

https://vimeo.com/185618561

13. 10. 2016 Zobrazit více

Centrum prevence Mandl hlásí novinky

Od ledna 2016 se Klub Mandl změnil na Centrum prevence Mandl. Kromě změn v klientele a poskytovaných službách se v prvním pololetí měnil i interiér prostor zařízení a jeho grafická tvář.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Klub Mandl Nové Město nad Metují se transformuje

Klub Mandl Nové Město nad Metují funguje pro děti a mládež z Nového Města a okolí již více než 13 let. Za tuto dlouhou dobu si zařízení v Novém Městě dokázalo vybudovat své jméno a pro spoustu lidí v Novém Městě už označení Klub Mandl něco znamená.

2. 12. 2015 Zobrazit více

Program Miminax

Program Minimax nabízí Klub Mandl již od roku 2013. Náplní programu byla v předchozích letech především nabídka besed primární prevence pro školy.

28. 4. 2015 Zobrazit více

Vícezdrojové financování Klubu Mandl Nové Město nad Metují

Klubu Mandl se i letos podařilo získat finance na svůj provoz z více zdrojů.

7. 1. 2015 Zobrazit více

Dětský parlament

Dětský parlament koordinuje od října 2014 Klub Mandl Nové Město nad Metují.

14. 11. 2014 Zobrazit více

Stránka