Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 815
TÝDEN: 4373
CELKEM: 2557823

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Omezit výpis akcí na


Stránka:

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 29 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
2. 12. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

RM 29 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.12.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Pronájem pozemku p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/2

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti v ul. Bratří Čapků, Husitská, Nábřežní, Malá Strážnice a 1. máje v k. ú. Krčín

2/3

Pozemky p. p. č. 589/1 a p. p. č. 589/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/4

Směna pozemků p. p. č. 1160 a p. p. č. 1161 za stavbu na stp. č. 686 vše v k. ú. Krčín

2/5

Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. 

2/6

Odborný posudek smrku pichlavého GLAUCA ul. V Aleji 839 Nové Město nad Metují

3.

Rozvoj

3/1

ČEZ Distribuce, a. s. - připojení nového odběrného místa

3/2

Dopravní značení parkovacích míst u podjezdu na Žižkově náměstí

3/3

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - VO, MR v ul. Na Hradčanech

3/4

Dodatek č. 1 k SOD na pokládku optické sítě - Malecí

3/5

Znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. U Zvonice

3/6

Znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. Českých legií

3/7

Smlouva o právu provést stavbu vodovodu a kanalizace v ul. Rezecká

3/8

Aktuální stav projektů ke dni 26.11.2019

3/9

Dodatek č. 1 SOD 207/2019 - VZT tělocvičny Malecí

3/10

Žádost o souhlas se záměrem stavby 2 sjezdů

3/11

Nařízení města č. 2/2019 o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací

3/12

Ceník placeného stání na vymezených úsecích místních komunikací

3/13

Dodatek č. 4 k SOD na Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská

3/14

Zápis z 8. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 13.11.2019

3/15

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2020

3/16

Smlouva o spolupráci pro zadání vypracování projektové dokumentace - "Rekonstrukce silnice II/285"

3/17

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/18

Objednání dopravního posouzení k areálu LAM

3/19

Malá vodní nádrž Spy - podání žádosti o dotaci

3/20

Žádost o stanovisko města k záměru využití lokality mezi ul. Slunečná a ul. Na Výsluní

3/21

Veřejná zakázka - „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část“

3/22

Novostavba bezbariérového bydlení na p. p. č. 638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují - žádost o stanovisko k PD pro územní rozhodnutí, souhlas s připojením sjezdu na místní komunikace, souhlas s umístěním přípojek kanalizace SEK, STL plynovodu na p. p. č. 619/16 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/23

RO - oprava části komunikace v ul. Boženy Němcové a ul. 28. října

3/24

Vyjádření k novostavbě RD ve Vrchovinách

3/25

Vyjádření k novostavbě RD v lokalitě ÚS Dubinky

3/26

Rozšíření položky - Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova

3/27

Realizace spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova

3/28

Seminář pro zastupitele - areál bývalých kasáren

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.10.2019

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Žádost o zahrnutí akce do plánu investic

4/4

Pronájem prostor pro podnikání č. p. 201

4/5

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, o nájmu pozemků a o nájmu movitých věcí

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Hodnocení školního roku 2018/2019 v základních školách

5/2

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ Komenského

5/3

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ a MŠ Krčín

5/4

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 - ZŠ Malecí

5/5

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského - Mezinárodní spolupráce

5/6

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského - Akce pro děti

5/7

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "MŠ Rašínova"

5/8

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "MŠ Na Františku"

5/9

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ a MŠ Krčín"

5/10

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZŠ Komenského"

5/11

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - "ZUŠ B. Smetany"

5/12

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MKN

5/13

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MMUZ

5/14

Žádost o souhlas s pronájmem kotelny - MSSS Oáza

5/15

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Krčín

5/16

Zápis z jednání ŠR při „ZŠ Komenského“ ze dne 06.11.2019

5/17

Zápis z jednání ŠR při „ZŠ a MŠ Krčín“ ze dne 11.11.2019

5/18

Aktualizace Pravidel pro vyhodnocování sportovců města

5/19

Aktualizace Zásad pro výpočet dotace sportovním klubům

5/20

Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města

5/21

Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN

5/22

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

5/23

Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

5/24

Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

5/25

Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

5/26

Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

5/27

Žádost o souhlas s přijetím daru "ZŠ Malecí"

5/28

Žádost Centrum Najáda - čerpání dotace na rok 2020

5/29

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Malecí"

5/30

Žádost o změnu odpisového plánu - „MŠ Rašínova“

5/31

Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Komenského"

5/32

Žádost TJ Spartak o mimořádný příspěvek

5/33

Žádost Škoda 110R Coupé Clubu o povolení akce

6.

Finance

6/1

25 balonů nad Rozkoší - žádost o podporu

6/2

Informace o rekonstrukci umělé travnaté plochy

6/3

Rozpočtová opatření 2019

6/4

Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 20.11.2019

6/5

Členské příspěvky, dary a rezervy 2020

6/6

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2020

6/7

Sportovní klub - dotace

6/8

TJ Spartak - dotace

6/9

Vyřazení majetku

6/10

Změna OZV o místních poplatcích

6/11

Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací

6/12

Protipožární ochrana (§ 5512) - RO

7.

Různé

7/1

BraunSW - Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2020

7/2

Dohoda o centralizovaném zadávaní, KIVS, MVČR

7/3

Zápis č. 5 Komise rozmisťovací ze dne 11.11.2019

7/4

Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)

7/5

Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2020

7/6

ZM 10 dne 12.12.2019 - program

7/7

Zajištění dodávek tepla pro PO na rok 2020

7/8

E-mail SMO ČR - Výzva - "DESET DŮVODŮ, PROČ ŘÍCI JASNÉ „NE“ NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU"

8.

Diskuse

 

Petr Hable v.r.

starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 28.11.2019

 

Program jednání RM 29 ke stažení ZDE

 

Zobrazit méně

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 28 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
25. 11. 2019 začátek od 16:30
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

mimořádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 27 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
18. 11. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání - koncepční RM

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 26 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
4. 11. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 25 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
21. 10. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 24 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
7. 10. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 23 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
23. 9. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 22 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
9. 9. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 21 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
26. 8. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání - koncepční RM

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 20 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
12. 8. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Stránka: