Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 36
DNES: 1452
TÝDEN: 6014
CELKEM: 2475411

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Omezit výpis akcí na


Stránka:

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 12 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
8. 4. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

 

RM 12 - PROGRAM JEDNÁNÍ

 

1.

Úvodní informace

 

1/1

Program jednání RM

 

 

Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

 

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.04.2019

 

 

Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

 

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o BS o zřízení VB na pozemku města p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy

 

 

Předkládá: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

 

2/2

Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1539 v k. ú. Nové Město nad Met.

 

 

Předkládá: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

 

2/3

Prodej pozemku p. p. č. 619/26 v k. ú. NM, T. G. Masaryka

 

 

Předkládá: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

 

2/4

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 318/1 ve Spech

 

 

Předkládá: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

 

2/5

Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka

 

 

Předkládá: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

 

2/6

Prodej stavby na cizím pozemku v ul. 1. máje

 

 

Předkládá: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

 

2/7

Smlouva o zřízení VB na pozemku p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín

 

 

Předkládá: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

 

2/8

Smlouva o BS o zřízení VB na pozemky p. p. č. 764/3 a 675/2 v k. ú. NM Žižkovo nám.

 

 

Předkládá: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

 

2/9

Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. p. č. 2042/3, 2118, 2165/2 v k. ú. NM Na Hradčanech

 

 

Předkládá: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

 

2/10

Pozemek p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro viladomy v areálu bývalých kasáren

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

2/11

Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka, Ph.D., ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č. 307/2 v k. ú. NM ve vlastnictví města

 

 

Předkládá: Čopík Jan, Ing., Ph.D. - zastupitel

 

2/12

Žádost o souhlas, kácení stromů mimo les

 

 

Předkládá: Trojan Miroslav - vedoucí TS

 

3.

Rozvoj

3/1

Umělá vodní nádrž v místní části Vrchoviny v Novém městě nad Metují

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/2

Aktuální stav projektů ke dni 2. 4. 2019

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/3

Cykloregion Vl. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská II. etapa - podání žádosti o dotaci

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/4

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 2019 - návrh na přidělení dotace

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/5

Veřejné osvětlení v ulici Halínská ve Spech

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/6

Přírodní koupaliště

 

 

Předkládá: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM

 

3/7

Revitalizace areálu bývalých kasáren v NMnM, I. etapa

 

 

Předkládá: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM

 

3/8

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Studie a PD - park v areálu bývalých kasáren

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/9

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/10

Zápis z 2. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 20. března 2019

 

 

Předkládá: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM

 

3/11

Umístění parkovacích automatů v ul. T.G.M. a Nerudova

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/12

Dodatek č. 1 k SOD na pokládku optické sítě

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/13

SOD na pokládku optické sítě

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/14

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na projekt Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/15

Dodatek č. 2 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/16

Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského - vícepráce osvětlení LED

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/17

Přípojka vody pro "Bartoňovu vyhlídku"

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/18

Akce ÚS KHK - "III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce vozovky" - spolufinancování města

 

 

Předkládá: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM

 

3/19

Rekonstrukce komunikace v ul Na Bořetíně - návrh na zařazení položky do rozpočtu města na rok 2019

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/20

Lávka pro pěší pod zámkem - Poptávka na vypracování společné projektové dokumentace

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/21

Nový chodník a stavební úpravy chodníku v ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují

- Poptávka na realizaci stavby

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/22

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/23

Smlouva o právu stavby „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují - STL plynovod“ a provozu plynárenského zařízení a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitosti

 

 

Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

 

3/24

Informační cedule při vjezdu do města

 

 

Předkládá: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA

 

4.

Správa nemovitostí

4/1

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

 

 

Předkládá: Horvat Pavel - vedoucí OSN

 

4/2

Veřejná zakázka - Oprava střechy LDT Pavlátova louka 2019

 

 

Předkládá: Horvat Pavel - vedoucí OSN

 

4/3

Veřejná zakázka - Sportovní hřiště MŠ Rašínova

 

 

Předkládá: Horvat Pavel - vedoucí OSN

 

4/4

Veřejná zakázka - Oprava terasy čp. 44-47

 

 

Předkládá: Horvat Pavel - vedoucí OSN

 

4/5

Provoz Smuteční a obřadní síně - chladící zařízení

 

 

Předkládá: Horvat Pavel - vedoucí OSN

 

4/6

Výpůjčka objektu čp. 87, SDH Spy

 

 

Předkládá: Horvat Pavel - vedoucí OSN

 

4/7

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce, čp. 87

 

 

Předkládá: Horvat Pavel - vedoucí OSN

 

4/8

Žádost o zajištění prostoru parkoviště za objektem kina

 

 

Předkládá: Horvat Pavel - vedoucí OSN

 

4/9

Problémová situace - bytový dům čp. 352

 

 

Předkládá: Horvat Pavel - vedoucí OSN

 

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí"

 

 

Předkládá: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

 

5/2

Žádost ZŠ Malecí o čerpání investičního fondu

 

 

Předkládá: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

 

5/3

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

 

 

Předkládá: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

 

5/4

Pořádání akce ZUŠ Open

 

 

Předkládá: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

 

5/5

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky - ZŠ Malecí

 

 

Předkládá: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

 

5/6

Žádost ZŠ a MŠ Krčín

 

 

Předkládá: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

 

5/7

Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu - MŠ Rašínova

 

 

Předkládá: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

 

5/8

Informace ZŠ a MŠ Krčín

 

 

Předkládá: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

 

5/9

Dětský silvestr 2019

 

 

Předkládá: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

 

5/10

Žádost Městský klub

 

 

Předkládá: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

 

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2019

 

 

Předkládá: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

 

6/2

Zápis č. 2 z OV Spy - žádost o finanční ohodnocení správce webových stránek Spy

 

 

Předkládá: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

 

6/3

Oblastní charita Hradec Králové - žádost o dotaci

 

 

Předkládá: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

 

6/4

Žádost o příspěvek na sportovní akci OCREC 2019

 

 

Předkládá: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

 

6/5

Žádost o finanční podporu akce 25 balonů

 

 

Předkládá: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

 

7.

Různé

7/1

ZM 4 dne 18.04.2019 - program

 

 

Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

 

7/2

Souhrnná zpráva - řídící kontroly VO

 

 

Předkládá: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA

 

7/3

Smlouva o organizování veřejné služby

 

 

Předkládá: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV

 

7/4

Zápis č. 2B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 1.4.2019

 

 

Předkládá: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV

 

7/5

Servisní a materiálová smlouva

 

 

Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

 

7/6

Zápis z druhého zasedání Komise životní prostředí ze dne 13.03.2019.

 

 

Předkládá: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP

 

7/7

Souhlas se zveřejněním/využitím údajů.

 

 

Předkládá: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP

 

7/8

Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Nahořany

 

 

Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

 

7/9

Zápis č. 1 z jednání Komise dopravní

 

 

Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

 

7/10

Zpráva o činnosti Městského úřadu 2018

 

 

Předkládá: Kupková Eva - referent OSÚ

 

7/11

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují - pytlový sběr

 

 

Předkládá: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP

 

 

Petr Hable v.r.

starosta

 

V Novém Městě nad Metují, dne 04.04.2019

 

Program jednání RM 12 ke stažení ZDE

 

Zobrazit méně

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 11 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
25. 3. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 10 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
11. 3. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 9 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
25. 2. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání - koncepční RM

Zobrazit více

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 8 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
11. 2. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 7 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
28. 1. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 6 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
14. 1. 2019 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 5 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
17. 12. 2018 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 4 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
3. 12. 2018 začátek od 13:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

řádné neveřejné zasedání

Zasedání Rady města Nové Město nad Metují č. 3 ve volebním období 2018 - 2022

Datum konání:
26. 11. 2018 začátek od 17:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
Městský úřad, kancelář starosty - náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

mimořádné neveřejné zasedání

Stránka: