Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Archiv

Zveřejnění záměru prodloužení nájemní smlouvy na pronájem kotelen v čp.6 a v čp.1145

Zveřejnění záměru prodloužení nájemní smlouvy na pronájem kotelen v čp.6 a čp.1145 do 31.12.2018. Jedná se o pronájem kotelen spojených s jejich provozováním

Lenka Daniszová, 20. 6. 2017 Zobrazit více

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání, ul.TGM čp.201 - bývalá galanterie

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání, ul.TGM čp.201 - bývalá galanterieZveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání ul.TGM čp.201 - bývalá galanterie, vhodné jako prodejna, kanceláře nebo nevýrobní prostory, cca 38 m2

Lenka Daniszová, 16. 6. 2017 Zobrazit více

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání ul. Komenského čp.14 - fotoateliér

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání ul. Komenského čp.14 - fotoateliérZveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání ul.Komenského čp.14, prostory cca 29,5 m2 v současné době slouží jako fotoateliér a kancelář.

Lenka Daniszová, 19. 5. 2017 Zobrazit více

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání ul. T.G.M. čp.201 - bývalá galanterie

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání ul. T.G.M. čp.201 - bývalá galanterieZveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání ul. T.G.M. čp.201 - bývalá galanterie, prostory cca 38 m2 vhodné jako prodejna, kanceláře, nebo nevýrobní prostory.

Lenka Daniszová, 16. 5. 2017 Zobrazit více

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání ul. T.G.M. čp.36

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání ul. T.G.M. čp.36Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání ul. T.G.M. čp.36 - bývalý rentgen, prostory cca 119 m2 vhodné jako zdravotnické zařízení, nebo jako kanceláře nebo jako nevýrobní prostory.

Lenka Daniszová, 24. 3. 2017 Zobrazit více

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání, ul. T.G.M. čp.201

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání, ul. T.G.M. čp.201Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání, ul. T.G.M. čp.201 bývalá prodejna galanterie o celkové rozloze cca 38 m2. Prostory vhodné jako prodejna, nebo jako běžné kancelářské prostory nebo jako nevýrobní prostory.

Lenka Daniszová, 24. 3. 2017 Zobrazit více

Prodej pozemku v ulici na Kopci

Prodej pozemku v ulici na KopciPozemek pozemková parcela č. 469/11, k. ú. Krčín

Město Nové Město nad Metují zveřejňuje

PRODEJ POZEMKU K ZASTAVĚNÍ

v Novém Městě nad Metují, v ulici Na Kopci, označený pozemková parcela č. 469/11 o výměře 3079 m² , druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Krčín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001.

Fotodokumentace

 ze směru od letiště  ortofoto

Podmínky prodeje:

1. Prodej nejvyšší cenové nabídce.

2. Minimální cena 500 Kč za 1 m² pozemku.

3. Platba kupní ceny se požaduje nejpozději do 30 dnů po předložení návrhu kupní smlouvy straně kupující.

4. Regulace výstavby pro jeden rodinný dům:

  • výškový limit stavby do 8 metrů, přízemí s obytným podkrovím, tvar střechy šikmá se sklonem 30 - 45 stupňů, v případě ploché střechy rodinný dům přízemní,
  • parkování pro vozidla na prodávaném pozemku,
  • zastavěná plocha do 15% výměry,
  • o výstavbě více rodinných domů je možné jednat.

5.  Město kupujícímu pozemek předá ihned po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny.

6.  Poplatek za návrh práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

7.  Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.

Písemné nabídky a vyjádření, s uvedením Vašich identifikačních údajů (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, e-mail, případně telefon, mobil, datová schránka, nebo název právnické osoby, IČO, sídlo, je-li plátce DPH, e-mail, případně telefon, mobil, datová schránka), podávejte či zasílejte na podatelnu MěÚ, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v zalepené obálce zřetelně označené na přední straně nápisem:

„Koupě pozemku Na Kopci - neotvírat“ – nejdéle do 26. května 2017 do 12.00 hod.

Upozorňujeme zájemce, že o přijetí některé z předložených nabídek budou rozhodovat orgány města Rada města Nové Město nad Metují a Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují. Předložením nabídky ze strany zájemce není město vázáno k jejímu přijetí.

Další informace poskytne Odbor majetku města, Oddělení majetkoprávní.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku ke stažení ZDE.


Petr Plšek, 14. 3. 2017 Zobrazit méně

Zveřejnění záměru prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor plynových kotelen v čp.6 a čp.1145

Záměr prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebyt.prostor plynových kotelen v čp.6 a v čp.1145 - jedná se o prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2017

Lenka Daniszová, 7. 2. 2017 Zobrazit více

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v ul. T.G.M. čp.36 - bývalý rentgen

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v ul. T.G.M. čp.36 - bývalý rentgenZveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp.36 - bývalý rentgen, cca 119 m2 vhodné jako zdravotnické zařízení, nebo kancelářské prostory , nebo jako nevýrobní prostory

Lenka Daniszová, 7. 2. 2017 Zobrazit více

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v ul. T.G.M. čp. 201

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v ul. T.G.M. čp. 201Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v ul. TGM čp.201 o rozloze cca 38 m2, vhodné jako prodejna nebo jako běžné kancelářské prostory nebo jako nevýrobní prostory

Lenka Daniszová, 7. 2. 2017 Zobrazit více
Archiv

Stránka