Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Program obnovy objektů
historické či architektonické hodnoty
města Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují má na svém území desítky objektů, které jsou z architektonického, urbanistického a historického pohledu pro město významné. Město se rozhodlo umožnit soukromým vlastníkům těchto objektů, které nejsou kulturní památkou, získat finanční příspěvek z rozpočtu města. Program je zaměřen na záchranu, zachování a zhodnocení památkových hodnot objektů na celém území města Nové Město nad Metují, které jsou uvedeny v aktualizovaném Seznamu objektů schváleném Zastupitelstvem města dne 2.11.2017.

Podmínky pro získání neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 jsou stanoveny Programem obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2018 (dále jen „Program“, který je zároveň výzvou k předkládání žádostí) a Zásadami pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města v rámci programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují.

 

Mapa objektů historické či architektonické hodnoty

Seznam objektů historické či architektonické hodnoty

 

Příjem žádostí na rok 2018 
je vyhlášen Programem od 1. února do 9. března 2018

 

 • Oprávněným žadatelem je vlastník/vlastníci objektu uvedeného v Seznamu objektů
 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města činí 300 000 Kč
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 100 000 Kč
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích akce činí 15 %

 

Účel, na který může být dotace poskytnuta (uznatelné výdaje):

 • obnova vnější části nemovitosti – obvodový plášť, fasáda a výplně otvorů
 • obnova střechy - komín, krov, střešní krytina
 • statické zajištění

 

Dotace nemůže být vynaložena na modernizaci či jiné práce investičního charakteru. Výčet nezpůsobilých výdajů, na které nebude dotace poskytována, je uveden v Programu.

Žádost o poskytnutí dotace se podává v uvedeném termínu na předepsaném formuláři. Poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města Nové Město nad Metují na obnovu objektů historické či architektonické hodnoty pro rok 2018.

Pro získání dotace a realizaci obnovy objektu  je nutno respektovat dokumenty a používat formuláře, jenž jsou přílohou těchto schválených Zásad (všechny dokumenty jsou dostupné ve formátu *.pdf, vybrané v *.doc a *.docx):

 

 

Kontaktní osoby

Ing. Žaneta Marvánová – náležitosti žádosti o dotaci, administrace

Alena Čečetková – odborné, technické záležitosti

 

Stránka

 • 1