Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 40
DNES: 1189
TÝDEN: 8806
CELKEM: 2478203

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

Informace týkající se odběru povrchových a podzemních vod

Povrchové vody

Každý, kdo odebírá povrchové vody pomocí zvláštního technického zařízení (čerpadlo) musí mít platné povolení k jejich odběru. Povolení vydá, na základě žádosti, vodoprávní úřad. Odběry povrchových vod nejsou zpoplatněny, pokud oprávněný odebírá množství do 500 m3 měsíčně (6000 m3 ročně).

 

Podzemní vody

Studny vybudované před rokem 1955

 Fyzické osoby vlastnící tyto studny a užívající je k zásobování domácnosti pitnou a užitkovou vodou, nemusí žádat o povolení k odběru vod podzemních a nemusí studny nikde nahlašovat.

Studny vybudované po roce 1955 – 31.12.2001

K odběru vod podzemních z těchto studní by fyzická osoba měla mít platné povolení k nakládání s vodami. Platnost vydaných povolení skončila k 1. 1. 2008. Vodoprávní úřad na základě žádosti může platnost povolení prodloužit. K prodloužení povolení vodoprávní úřad nebude požadovat předložení vyjádření hydrogeologa. U těchto studní často stavební úřad, který stavební povolení vydával nevydal povolení k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad bude takové případy posuzovat tak, jako by vodohospodářské povolení bylo vydáno.

Studny vybudované po 1.1.2002

U studní vybudovaných po tomto datu platí povolení k odběru vod do data uvedeného v rozhodnutí. Před uplynutím této lhůty si může vlastník požádat o prodloužení povolení.

Studny vybudované bez stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami

Studny vybudované po roce 1955 a které byly vybudovány bez stavebního povolení jsou „černými stavbami“. Jejich vlastníci by měli vodoprávní úřad požádat o dodatečné povolení stavby a povolení k nakládání s vodami - odběru vod podzemních. Spolu s žádostí vlastník předkládá projektovou dokumentaci (pasport stavby) a vyjádření hydrogeologa.

Studny provozované právnickými osobami k jejich činnosti

Právnické osoby odebírající podzemní vody ke své podnikatelské činnosti, např: zásobování penzionu, napájení dobytka, chlazení atd., musí mít platné povolení k odběru vod podzemních , tzn. i ze studní vybudovaných před rokem 1955. Pokud bylo povolení vydáno před 12/2001, platnost skončila k 31.12.2007, pokud nebyla prodloužena na základě žádosti. Pokud bylo vydáno po 1.1.2002, platnost tohoto povolení končí datem uvedeným v tomto povolení.

 

Vydání povolení k nakládání s vodami není zpoplatněno.

Odběry vod povrchových a podzemních nejsou zpoplatněny do 500 m3 měsíčně (6000 m3 ročně).

 

Informace k jedontlivým případům Vám podají osobně nebo telefonicky pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Nové Město nad Metují Martin Hájek.

 

Seznam hydrogeologů je na stránkách Ministerstva životního prostředí

www.env.cz/www/geo-experti.nsf  

 

Další informace je možno získat na stránkách: www.zanikpovoleni.cz  

Problematika týkající se povolení k vypouštění odpadních vod z nemovitostí fyzických osob do vodních toků, bude upřesněna mediální kampaní Ministerstva životního prostředí.

 

Martin Hájek, OŽP Nové Město nad Metují