Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Městský úřad Nové Město nad Metují provádí následující zpracování osobních údajů dle § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
Evidence oznámení veřejných funkcionářů města Nové Město nad Metují a žadatelů o nahlížení do registru těchto oznámení
Účel zpracování: vedení registru oznámení veřejných funkcionářů města Nové Město nad Metují o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr“) a evidence osob, které písemně požádaly o nahlížení do registru podle § 13 zákona o střetu zájmů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nové Město nad Metují
Doba uchování: po dobu 5 let ode dne ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře a 5 let ode dne podání písemné žádosti o nahlížení do registru
 
 
Vydávání ověřených výstupů – Czech Point
Účel zpracování: agenda vydávání ověřených výstupů z Czech Point
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání ověřeného výstupů z Czech Point
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 15 let
 
STIS
Účel zpracování: zajištění přípravy a zpracování agendy ZM, RM, komisí a výborů města a agendy řízení MěÚ dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové zastupitelstva, komisí, výborů, zaměstnanci MěÚ, dotčení občané
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují členové zastupitelstva, komisí, výborů, účastníci řízení
Doba uchování: po dobu součinnosti, seznam je průběžně aktualizován
 
Evidence stížnosti a petic
Účel zpracování: zajištění povinností vyplývajících z příslušných zákonů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují a další příslušné orgány
Doba uchování: 5 let
 
Poskytování informací - evidence
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 15 let
 
Přestupky
Účel zpracování: řízení o přestupcích
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, soudy, MP Nové Město nad Metují, Policie ČR, účastníci řízení
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
Personální a mzdová agenda
Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci MěÚ, vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených městem, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, PSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, úřad práce, závodní lékař
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
Evidence pohledávek
Účel zpracování: evidence pohledávek města
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: dlužníci města Nové Město nad Metují
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, FÚ, Policie ČR, soudy, spořitelny a banky, plátci mzdy dlužníků
Doba uchování: 5 let
 
Poplatky ze psů
Účel zpracování: zajištění agendy poplatků ze psů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: povinné fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 5 let
 
Kniha faktur
Účel zpracování: evidence faktur
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 5 let
 
Evidence smluv o prodeji, pronájmu, výpůjčkách a darování pozemků
Účel zpracování: zajištění agendy smluv
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: po dobu trvání smluv
 
Hřbitovní knihy
Účel zpracování: evidence smluv o pronájmu hrobového místa
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: po dobu trvání smluv
 
Ověřování podpisů a listin
Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověřování podpisu nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 5 let
 
Matrika
Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení, sbírky listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, krajské vojenské velitelství, ČSÚ ÚZIS, zastupitelské úřady, ČSSZ
Doba uchování: 100 let
 
Státní občanství
Účel zpracování: evidence státního občanství
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby žádající o udělení státního občanství
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 15/100 let
 
Vydávání občanských průkazů
Účel zpracování: vydávání občanských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 15 let
 
Vydávání cestovních dokladů
Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání cestovních dokladů
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 15 let
 
Hlášení pobytu obyvatel
Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Nové Město nad Metují
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 50 let
 
Vydávání voličských průkazů
Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání voličského průkazu
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 5 let
 
Volební komise
Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 5 let
 
Stálý seznam voličů
Účel zpracování: zajištění voleb - stálý seznam voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané města Nové Město nad Metují starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován
 
Výpis ze stálého seznamu voličů
Účel zpracování: zajištění voleb - výpis ze stálého seznamu voličů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané města Nové Město nad Metují starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 5 let
 
Kandidátní listiny k volbám
Účel zpracování: zajištění voleb do zastupitelstev obcí
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané územního obvodu MěÚ Nové Město nad Metují starší 18 let
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 10 let
 
Evidence žádostí o výpis z rejstříku trestů
Účel zpracování: možnost uplatnění reklamace
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o výpis z rejstříku trestů
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 1 rok
 
Řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická a právnická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 - 15 let dle spisového a skartačního řádu
 
Řízení dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická a právnická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 - 50 let dle spisového a skartačního řád
 
Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů
Účel zpracování: řízení dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o živnostenský list a koncesní listinu, podnikatel, odpovědný zástupce
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nové Město nad Metují, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, OSSZ, ZP, ČSÚ, ÚP
Doba uchování: po dobu podnikatelské činnosti subjektu
 
Evidence zemědělských podnikatelů
Účel zpracování: evidence zemědělských podnikatelů, řízení dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická a právnická osoba
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Nové Město nad Metují, Finanční úřad, OSSZ, ZP, ČSÚ, ÚP, MZe
Doba uchování: po dobu podnikatelské činnosti subjektu
 
Sociální dávky a služby
Účel zpracování: zajištění sociálních dávek a služeb občanům Novoměstska
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel o dávky a sociální služby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, nadřízený orgán, úřad práce, okresní soud, policie ,
Doba uchování: 15 let dle spisového a skartačního řádu
 
Sociálně právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.
Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: dítě, jehož práva mají být chráněna
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, nadřízený orgán, veřejný ochránce práv, orgány činné v trestním řízení
Doba uchování: 10 let dle spisového a skartačního řádu
 
Občané omezení, nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům
Účel zpracování: zajištění opatrovnictví občanům Novoměstska s omezenou či zbavenou způsobilostí k právním úkonům
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
Kategorie příjemců údajů: okresní soud, Městský úřad Nové Město nad Metují, orgány činné v trestním řízení
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
 
Soupisy žáků navštěvujících novoměstské ZŠ s trvalým bydlištěm v jiných obcích
Účel zpracování: účtování neinvestičních nákladů obcím za jejich žáky (v souladu se školským zákonem)
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: seznamy žáků s trvalým bydlištěm mimo NMnM
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, obce, na jejichž území mají žáci trvalé bydliště
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
Záznamy o úrazech dětí ve školách a školských zařízeních
Účel zpracování: evidence záznamů o úrazech dle platné vyhlášky
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: seznamy dětí a žáků
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují
Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
Podklady pro zařazení škol a školských zařízení do školských rejstříků
Účel zpracování: evidence vyplývající z povinností zřizovatele (v souladu se školským zákonem)
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: údaje o statutárních zástupcích
Kategorie příjemců údajů: Město Nové Město nad Metují, KÚ KHK, MŠMT
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
Podklady žádostí o granty
Účel zpracování: evidence, vyplývající z požadavků vyhlašovatelů grantu
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: údaje o statutárním zástupci, projektovém manageru a dalších osobách dle požadavku vyhlašovatele grantu
Kategorie příjemců údajů: vyhlašovatelé grantů
Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 
Evidence svozu odpadových nádob
Účel zpracování: zajištění svozu odpadových nádob
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, firmy zajišťující svoz odpadu
Doba uchování: po dobu platnosti smlouvy
 
Řízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
 
Řízení dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
 
Řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
 
Řízení dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 - 15 let dle spisového a skartačního řádu
 
Řízení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, Ministerstvo zemědělství ČR, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 - 50 let dle spisového a skartačního řádu, u vodoprávní evidence skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po pořízení nové evidence
 
Řízení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 - 20 let dle spisového a skartačního řádu
 
Řízení dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu, u loveckých lístků skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po pořízení nové evidence
 
Řízení dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 - 10 let dle spisového a skartačního řádu, u rybářských lístků skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po pořízení nové evidence
 
Řízení dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
 
Řízení dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
 
Řízení dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Účel zpracování: vedení řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzická osoba
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Nové Město nad Metují, účastníci řízení, v případě odvolání KÚ Královéhradeckého kraje, správní soud
Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
 
 

Zpracování osobních údajů podléhající registraci Úřadem pro ochranu
osobních  údajů, dále ÚOOÚ

 

Město Nové Msto nad Metují zpracovává dále osobní údaje podléhající povinnosti registrace ÚOOÚ. Tyto registrace jsou veřejně přístupnými (§ 35 odst. 2 zákona), s výjimkou informací uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) a i) zákona. Oznámené zpracování zapsané do registru obsahuje: identifikační údaje správce, účel nebo účely zpracování, kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají, zdroje osobních údajů, místo nebo místa zpracování osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců a předpokládaná předání osobních údajů do jiných států.

 

Vstup na stránku ÚOOÚ s  vyhledáváním zaregistrovaných zpracování osobních údajů.

 

Ilustrační obrázek