Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Formuláře

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 20x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 179x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 174x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 319x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC Staženo: 276x

Zádost o stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 310x

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 304x

Žádost o povolení k některým činnostem Staženo: 351x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace Staženo: 269x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 290x

Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu Staženo: 340x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 299x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 301x

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 276x

Žádost o povolení k nakládání s vodami Staženo: 304x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 335x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 301x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 302x

Kolaudace - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 323x

Kolaudace - oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 319x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 296x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 246x

Domácnost - čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod podzemních - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 296x

Domácnost-čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod povrchových nebo do kanalizace - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 275x

Domácnost - žádost o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 266x

Domácnost - studna - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 293x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 303x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 308x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 271x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 352x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 259x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 277x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 293x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 287x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 251x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 313x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 267x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 262x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 258x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 287x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 292x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 370x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 280x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 286x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 333x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 363x