Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Formuláře

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOCX Staženo: 18x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 17x

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 15x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 16x

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 22x

Žádost o vydaní kolaudačního souhlasu k uživání vodních děl Staženo: 15x

Žádost o stavební povolení k vypoustění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpecné látky do kanalizace Staženo: 17x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 14x

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 11x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 14x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 13x

Žádost o povolení k vypouštení odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 12x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 12x

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 14x

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 12x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 27x

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 14x

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 13x

Ohlašení udržovacích prací ,obnovy vodního dila a vodohospodářskýh úprav Staženo: 12x

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 15x

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 21x

Domácnost -Žádost o povolení k vypousteni odpadnich vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod Staženo: 15x

Domácnost -Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistirně odpadních vod Staženo: 16x

Domácnost - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dilu potřebnému k odběru podzemních vod Staženo: 17x

Domácnost - Žádost o povolení k vypoustení odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 17x

Domácnost - Žádost o povolení k vypoustění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivych osob (domacností) nebo o jeho změnu Staženo: 11x

Domácnost - Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni Staženo: 15x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech PDF Staženo: 67x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech DOC Staženo: 68x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší PDF Staženo: 48x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší DOC Staženo: 48x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 72x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 224x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 218x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 438x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 350x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 357x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 322x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 407x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 309x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 323x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 366x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 326x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 292x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 357x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 311x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 309x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 301x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 327x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 352x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 449x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 334x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 331x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 414x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 433x