Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOCX Staženo: 93x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 90x

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 68x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 81x

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 116x

Žádost o vydaní kolaudačního souhlasu k uživání vodních děl Staženo: 81x

Žádost o stavební povolení k vypoustění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpecné látky do kanalizace Staženo: 71x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 82x

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 68x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 67x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 63x

Žádost o povolení k vypouštení odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 74x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 80x

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 55x

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 73x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 80x

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 70x

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 74x

Ohlašení udržovacích prací ,obnovy vodního dila a vodohospodářskýh úprav Staženo: 67x

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 65x

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 74x

Domácnost -Žádost o povolení k vypousteni odpadnich vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod Staženo: 73x

Domácnost -Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistirně odpadních vod Staženo: 71x

Domácnost - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dilu potřebnému k odběru podzemních vod Staženo: 68x

Domácnost - Žádost o povolení k vypoustení odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 68x

Domácnost - Žádost o povolení k vypoustění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivych osob (domacností) nebo o jeho změnu Staženo: 58x

Domácnost - Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni Staženo: 67x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech PDF Staženo: 143x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech DOC Staženo: 137x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší PDF Staženo: 110x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší DOC Staženo: 100x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 145x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 282x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 271x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 570x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 431x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 432x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 388x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 472x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 376x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 386x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 476x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 374x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 356x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 404x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 368x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 357x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 354x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 378x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 426x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 535x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 393x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 375x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 503x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 511x