Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Formuláře

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 151x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 145x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 264x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC Staženo: 223x

Zádost o stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 279x

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 267x

Žádost o povolení k některým činnostem Staženo: 302x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace Staženo: 236x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 266x

Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu Staženo: 300x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 262x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 266x

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 248x

Žádost o povolení k nakládání s vodami Staženo: 270x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 300x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 264x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 271x

Kolaudace - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 295x

Kolaudace - oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 287x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 260x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 212x

Domácnost - čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod podzemních - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 257x

Domácnost-čistírna odpadních vod s vypouštěníím do vod povrchových nebo do kanalizace - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 245x

Domácnost - žádost o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 239x

Domácnost - studna - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 265x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 273x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 262x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 243x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev PDF Staženo: 261x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev DOC Staženo: 244x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 315x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 229x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 247x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 255x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 259x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 226x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 282x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 241x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 239x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 232x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 259x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 257x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 315x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 250x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 254x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 295x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 315x