Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Formuláře

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech PDF Staženo: 23x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech DOC Staženo: 29x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší PDF Staženo: 17x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší DOC Staženo: 15x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 34x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 193x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 189x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 358x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC Staženo: 296x

Zádost o stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 323x

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 320x

Žádost o povolení k některým činnostem Staženo: 369x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace Staženo: 285x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 304x

Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu Staženo: 357x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 312x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 321x

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 291x

Žádost o povolení k nakládání s vodami Staženo: 320x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 351x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 315x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 314x

Kolaudace - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 340x

Kolaudace - oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 333x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 310x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 262x

Domácnost - čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod podzemních - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 310x

Domácnost-čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod povrchových nebo do kanalizace - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 289x

Domácnost - žádost o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 282x

Domácnost - studna - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 306x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 316x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 327x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 290x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 373x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 274x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 293x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 317x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 300x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 263x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 328x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 282x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 276x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 272x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 302x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 313x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 397x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 296x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 305x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 359x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 389x