Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Formuláře

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech PDF Staženo: 42x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech DOC Staženo: 45x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší PDF Staženo: 29x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší DOC Staženo: 30x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 50x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 210x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 200x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 410x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC Staženo: 309x

Zádost o stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 335x

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 337x

Žádost o povolení k některým činnostem Staženo: 384x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace Staženo: 297x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 314x

Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu Staženo: 375x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 324x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 335x

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 302x

Žádost o povolení k nakládání s vodami Staženo: 339x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 369x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 330x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 328x

Kolaudace - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 354x

Kolaudace - oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 346x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 319x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 275x

Domácnost - čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod podzemních - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 323x

Domácnost-čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod povrchových nebo do kanalizace - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 305x

Domácnost - žádost o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 298x

Domácnost - studna - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 323x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 329x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 341x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 300x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 392x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 289x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 305x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 335x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 313x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 276x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 341x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 296x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 289x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 282x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 317x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 330x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 425x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 311x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 314x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 380x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 402x