Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Formuláře

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 142x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 136x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 244x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC Staženo: 205x

Zádost o stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 266x

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 255x

Žádost o povolení k některým činnostem Staženo: 292x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace Staženo: 225x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 255x

Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu Staženo: 287x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 252x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 254x

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 236x

Žádost o povolení k nakládání s vodami Staženo: 258x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 289x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 252x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 261x

Kolaudace - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 278x

Kolaudace - oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 277x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 249x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 198x

Domácnost - čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod podzemních - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 243x

Domácnost-čistírna odpadních vod s vypouštěníím do vod povrchových nebo do kanalizace - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 233x

Domácnost - žádost o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 227x

Domácnost - studna - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 252x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 263x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 251x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 231x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev PDF Staženo: 251x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev DOC Staženo: 234x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 305x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 213x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 236x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 245x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 248x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 218x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 270x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 227x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 230x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 221x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 247x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 244x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 304x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 240x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 245x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 280x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 298x