Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Formuláře

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 127x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 121x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 218x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC Staženo: 186x

Zádost o stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 251x

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 239x

Žádost o povolení k některým činnostem Staženo: 276x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace Staženo: 212x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 241x

Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu Staženo: 270x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 239x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 239x

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 225x

Žádost o povolení k nakládání s vodami Staženo: 238x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 271x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 238x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 244x

Kolaudace - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 264x

Kolaudace - oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 260x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 235x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 184x

Domácnost - čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod podzemních - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 226x

Domácnost-čistírna odpadních vod s vypouštěníím do vod povrchových nebo do kanalizace - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 214x

Domácnost - žádost o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 212x

Domácnost - studna - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 233x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 248x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 241x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 220x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev PDF Staženo: 237x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev DOC Staženo: 218x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 283x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 200x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 220x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 229x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 229x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 202x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 257x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 214x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 212x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 208x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 235x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 227x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 288x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 226x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 226x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 261x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 277x