Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Formuláře

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 115x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 110x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 202x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOC Staženo: 174x

Zádost o stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 238x

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 227x

Žádost o povolení k některým činnostem Staženo: 265x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace Staženo: 202x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 228x

Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu Staženo: 258x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 226x

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Staženo: 226x

Ohlášení stavby čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 212x

Žádost o povolení k nakládání s vodami Staženo: 225x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 254x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 228x

Firma - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 229x

Kolaudace - žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 247x

Kolaudace - oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 249x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Staženo: 218x

Domácnost - žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace Staženo: 168x

Domácnost - čistírna odpadních vod s vypouštěním do vod podzemních - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 215x

Domácnost-čistírna odpadních vod s vypouštěníím do vod povrchových nebo do kanalizace - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod Staženo: 201x

Domácnost - žádost o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 203x

Domácnost - studna - spojená žádost o stavební povolení a o povolení k odběru podzemních vod Staženo: 217x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 240x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 226x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 204x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev PDF Staženo: 227x

Oznámení chovatele včel k umístění trvalých stanovišť včelstev DOC Staženo: 206x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 271x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 186x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 208x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 215x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 216x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 192x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 247x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 203x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 203x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 199x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 222x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 214x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 268x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 214x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 215x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 250x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 263x