Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOCX Staženo: 60x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 60x

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 42x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 59x

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 83x

Žádost o vydaní kolaudačního souhlasu k uživání vodních děl Staženo: 46x

Žádost o stavební povolení k vypoustění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpecné látky do kanalizace Staženo: 45x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 53x

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 42x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 44x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 41x

Žádost o povolení k vypouštení odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 46x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 46x

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 38x

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 47x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 58x

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 46x

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 43x

Ohlašení udržovacích prací ,obnovy vodního dila a vodohospodářskýh úprav Staženo: 43x

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 42x

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 53x

Domácnost -Žádost o povolení k vypousteni odpadnich vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod Staženo: 47x

Domácnost -Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistirně odpadních vod Staženo: 42x

Domácnost - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dilu potřebnému k odběru podzemních vod Staženo: 41x

Domácnost - Žádost o povolení k vypoustení odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 43x

Domácnost - Žádost o povolení k vypoustění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivych osob (domacností) nebo o jeho změnu Staženo: 36x

Domácnost - Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni Staženo: 42x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech PDF Staženo: 110x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech DOC Staženo: 111x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší PDF Staženo: 87x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší DOC Staženo: 84x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 112x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 258x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 249x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 516x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 408x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 398x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 362x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 448x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 347x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 364x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 426x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 356x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 327x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 381x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 345x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 340x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 334x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 354x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 397x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 491x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 372x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 359x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 470x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 484x