Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení životního prostředí

Hlavní adresa

náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Osoby

JménoFunkceTelefon
Hanka Ondřej, Ing.vedoucí oddělení, vodní hospodářství491 419 660
605 201 074
Továrková Jana, Mgr.zástupkyně vedoucího oddělení, ochrana přírody a zemědělského půdního fondu, rybářství, včelařství491 419 661
605 201 084
Hájek Martin vodní hospodářství 491 419 663
736 472 606
Hrachový Richardlesní hospodářství, myslivost, týrání zvířat, veterinární péče, rybářství491 419 665
727 899 987
Šenková Agátaochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ověřování listin a podpisů491 419 662
605 201 097

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu DOCX Staženo: 31x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 33x

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 26x

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu Staženo: 35x

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 47x

Žádost o vydaní kolaudačního souhlasu k uživání vodních děl Staženo: 26x

Žádost o stavební povolení k vypoustění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpecné látky do kanalizace Staženo: 29x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 30x

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 22x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 26x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 26x

Žádost o povolení k vypouštení odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu Staženo: 24x

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 26x

Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu Staženo: 24x

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 26x

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 40x

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 29x

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 24x

Ohlašení udržovacích prací ,obnovy vodního dila a vodohospodářskýh úprav Staženo: 23x

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje Staženo: 28x

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla Staženo: 35x

Domácnost -Žádost o povolení k vypousteni odpadnich vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod Staženo: 28x

Domácnost -Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistirně odpadních vod Staženo: 28x

Domácnost - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dilu potřebnému k odběru podzemních vod Staženo: 27x

Domácnost - Žádost o povolení k vypoustení odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 28x

Domácnost - Žádost o povolení k vypoustění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivych osob (domacností) nebo o jeho změnu Staženo: 19x

Domácnost - Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni Staženo: 26x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech PDF Staženo: 87x

Žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech DOC Staženo: 90x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší PDF Staženo: 64x

Žádost o závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší DOC Staženo: 64x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 93x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest PDF Staženo: 239x

Žádost o vyjádření k návrhu tras vedení komunikací, celostátních drah a vodních cest DOC Staženo: 230x

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu PDF Staženo: 467x

Identifikační list nebezpečného odpadu Staženo: 393x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu PDF Staženo: 377x

Smlouva na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu DOC Staženo: 342x

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 426x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa PDF Staženo: 326x

Žádost o závazné stanovisko - 50 m od okraje lesa DOC Staženo: 342x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP PDF Staženo: 394x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP DOC Staženo: 339x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu PDF Staženo: 312x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu DOC Staženo: 369x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha PDF Staženo: 326x

Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění na 0,5 ha DOC Staženo: 323x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady PDF Staženo: 317x

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC Staženo: 339x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP PDF Staženo: 371x

Žádost o souhrnné stanovisko OŽP DOC Staženo: 470x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu PDF Staženo: 356x

Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu DOC Staženo: 344x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les PDF Staženo: 441x

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les DOC Staženo: 463x