Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 675
TÝDEN: 6156
CELKEM: 2533447

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Konzultační den pro podnikatele

Dne 2. října 2019 od 9:00 do 15:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře MěÚ Nové Město nad Metují. Závaznou registraci můžete podat do 30. září 2019.

23. 9. 2019 Zobrazit více

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020

Ministerstvo kultury v současné době připravuje vyhodnocení aktivity jednotlivých historických měst v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za letošní rok a zároveň vyzývá město Nové Město nad Metují k předložení Anketního dotazníku pro rok 2020, který je nezbytným podkladem pro čerpání dotace z tohoto programu.

Vlastníci kulturních památek nacházejících se na území městské památkové rezervace Nové Město nad Metují se mohou přihlásit s obnovou kulturních památek do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 (dále jen „Program regenerace“).

Ministerstvo kultury, oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území, v současné době připravuje vyhodnocení aktivity jednotlivých historických měst v Programu regenerace za letošní rok a zároveň vyzývá město Nové Město nad Metují k předložení Anketního dotazníku pro rok 2020, který je nezbytným podkladem pro čerpání dotace z tohoto programu.

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci kulturních památek (FO, PO, církve) zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které se zároveň nachází na území městské památkové rezervace Nové Město nad Metují.

Dotace je především určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a kontrukcích kulturních památek.

Bližší informace a podrobné znění podmínek Programu regenerace jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html.

Základní informace a postup administrace Programu regenerace jsou uveřejněny na webových stránkách města obcan/rozvoj-mesta-a-uzemi/program-regenerace/.

Žádosti o zařazení akce obnovy do Programu regenerace pro rok 2020 je nutné odevzdat do 29. 10. 2019, aby bylo možné je zapracovat do Anketního dotazníku, který musí město odeslat na Ministerstvo kultury do 15. 11. 2019.

Formulář žádosti ke stažení je uložen na webových stránkách města obcan/rozvoj-mesta-a-uzemi/program-regenerace/ nebo je možné ho vyzvednout na Odboru majetku města, Oddělení rozvoje města Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Přílohou žádosti musí být závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, ohlášení stavby nebo stavební povolení, položkový rozpočet (u akce obnovy většího rozsahu s celkovými náklady 1 mil. Kč a více), fotodokumentace a v případě zastupování vlastníka plná moc (vzor ke stažení na stránkách http://www.mkcr.cz/).

Žádost včetně povinných příloh se podává písemně v listinné podobě:

  • poštou na adresu Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor majetku města, Oddělení rozvoje města, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují nebo
  • osobně na podatelně Městského úřadu Nové Město nad Metují

Kontaktní osoby

Ing. Žaneta Marvánová – administrace

Alena Čečetková – odborné, technické záležitosti


18. 9. 2019 Zobrazit méně

Povinné čipování psů

Informace Státní veterinární správy

27. 8. 2019 Zobrazit více

 Odprodej nalezených movitých věcí

Všechny předměty si zájemci mohou prohlédnout a případně zakoupit 10.09.2019 v době od 13 do 15 hodin v suterénu Městského úřadu.

16. 8. 2019 Zobrazit více

Pytlový sběr plastů a nápojových kartonů

Od 2. května 2019 si můžete zakoupit na Oddělení životního prostředí Městského úřadu Nové Město nad Metují speciální pytle na plasty a nápojové kartony...

3. 6. 2019 Zobrazit více

Pozvánka na seminář DOTACE NA VÝMĚNU ZASTARALÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ

z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, tzv. "kotlíkové dotace"

29. 5. 2019 Zobrazit více

Bytový den pro občany - žadatele o městský byt

15. května 2019 od 15.00 h v zasedací místnosti v 1. poschodí Městského úřadu, nám. Republiky čp. 6

13. 5. 2019 Zobrazit více

NEKRMBROUKA.CZ

Nový informační portál určený především drobným vlastníkům lesů. 

19. 3. 2019 Zobrazit více

Výjezdy do obcí - výběr daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2018

Informace Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Náchodě.

19. 3. 2019 Zobrazit více

Stránka