Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 49
DNES: 639
TÝDEN: 9787
CELKEM: 2184707

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


 

V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

 

Stránka

Dobrý den,mám dotaz ještě k situaci s kasárnami,bude se tedy budova bourat,když se tam mají stavět jiné domy?Děkuji za odpověď.Janoščáková I. (Vloženo 12.03.2017)

Vážená paní Janoščáková, 
v současné době se projektuje v areálu technická infrastruktura (komunikace a inženýrské sítě) tak, aby bylo možné provést následně dělení pozemků pro případnou výstavbu nových objektů, které jsou navrženy ve spodní části areálu pod asfaltovou plochou. O budoucím využití budovy bývalých kasáren není rozhodnuto a zatím se nechystá ani její zbourání. 
S pozdravem 

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 13.03.2017
Dobrý den, hlavní závadou a nedostatkem v Novém Městě nad Metují je Pandořina skříňka Mgr. Adama Balcara, viz ZM 117 a to zfalšovaná změna územního plánu sídelního útvaru Nové Město nad Metují číslo devět, kterou schválilo - neschválilo Zastupitelstvo Nového Města nad Metují. Jistě velké blahopřání - pane Tyč! Ostatně podle této zfalšované změny č. 9 se řídí i technická a vyhledávací studie na řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. Tak je to správné? S úctou Jiří Šrámek (Vloženo 02.03.2017)

Vážený pane Šrámku,

 

pokud se pokusíme ve Vašem podání, které se zřejmě týká Technické a vyhledávací studie na řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují, nalézt nějakou otázku patřící do této rubriky, pak snad jedině, že Vás zajímá postup a úloha města při zpracování této studie.

 

V souladu s našimi sliby a závazky jsme již v roce 2015 absolvovali množství jednání, jejichž cílem bylo přivést za jeden stůl všechny organizace, které se podílejí na budoucím řešení tranzitní dopravy Nového Města nad Metují. V prosinci 2015 se tak ke společnému jednání sešli zástupci Ředitelství silnic a dálnic (stavitel silnice), Ministerstva dopravy (nadřízený orgán, který bude stavbu financovat), Krajského úřadu (jedná se o silnici nadregionálního významu) a našeho města. Závěrem tohoto jednání bylo zadání technické a vyhledávací studie možností, jak řešit tranzitní dopravu v Novém Městě nad Metují, financovanou z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic. Následně byl vybrán zpracovatel studie, firma AF-Cityplan s.r.o., kterému bylo uloženo ke třem dosud známým trasám vyhledat minimálně 3 další varianty. Současně byla vybrána desetičlenná komise, která stanovila váhy jednotlivých kritérií hodnocení tras.  AF-Cityplan do své studie vybral celkem 6 tras.

Jsou to:

1. Varianta dle Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) (známá jako „přeložka“, vedoucí od Spů k Vladivostoku, mostem přes Metují k nádraží, ulicí gen. Klapálka k mostu u Ammannu, po loukách za Novým Městem nad Vrchoviny, kde se napojuje na stávající silnici I/14)

2. Varianta dle připomínek k územnímu plánu (trasa navrhovaná tzv. Petičním výborem, o níž bude hlasováno v referendu na podzim 2018, vedoucí od Spů k Vladivostoku, dále mezi Krčínem a Osmou, napojující se na silnici do Nahořan a pokračující po levém břehu Rozkoše k silnici I/33 u České Skalice)

3. Varianta Brána k sousedům (od Spů vlevo od existující silnice, překračující železnici mezi tratí a Osmou, mezi Nahořany a Lhotou se napojující na stávající silnici a pokračující po levém břehu Rozkoše k silnici I/33 u České Skalice)

4. Varianta alternativní 1 (zpočátku téměř totožná s variantou 2, jen se pohybující blíže k Osmě, za Krčínem obcházející Luštinec, překonávající stoupání mezi Vrchovinami a Šonovem a na horizontu se napojující na stávající silnici I/14)

5. Varianta alternativní 2 (zpočátku shodná s variantou 3, mezi Krčínem a Nahořany směřující k Rozkoši a po jejím pravém břehu mezi nádrží a Provodovem-Šonovem, napojující se na silnici I/33 u benzinové pumpy ONO)

6. Varianta alternativní 3 (vedoucí od Spů k Vladivostoku, dále mezi Krčínem a Osmou, dále mezi Krčínem a Nahořany směřující k Rozkoši a po jejím pravém břehu mezi nádrží a Provodovem-Šonovem, napojující se na silnici I/33 u benzinové pumpy ONO)

 

Těchto 6 variant bylo podrobně rozebráno z několika zásadních pohledů - dopravních a stavebních hledisek, ekonomiky, vlivu na životní prostředí, koncepce návrhu a rizik projektu (celkem se jednalo o 25 podrobných kritérii ovlivňujících a ovlivněných hlavními charakteristikami stavby). Ke každé variantě byl vypracován seznam kladů a záporů, po jejich kvantifikaci bylo provedeno celkové vyhodnocení jednotlivých variant. Jejich pořadí bylo následující:

1.           Varianta dle DÚR - 609,24 bodů

2.           Varianta alternativní 3 - 566,68 bodů

3.           Varianta alternativní 2 - 565,90 bodů

4.           Varianta dle připomínek k územnímu plánu - 493,99 bodů

5.           Varianta Brána k sousedům - 484,04 bodů

6.           Varianta alternativní 1 - 461,11 bodů

 

V polovině roku 2016 bylo rozhodnuto pokračovat v dalším hodnocení zpracováním ekonomické efektivnosti projektu. Zjednodušeně řešeno, v této fázi bylo potřeba zjistit pomocí programu HDM-4, zda přínos této stavby pro naši republiku je takový, aby se státu vyplatilo do něj investovat. Jedná se totiž o nadregionální silnici propojující několik okresních měst různých krajů s přímou návazností na mezinárodní dopravu s Polskem. Při jejím trasování a nákladech na výstavbu musí stát brát v úvahu hlavně celospolečenskou prospěšnost, nikoli pouze a jenom přání měst ležících na její trase. Zároveň bylo rozhodnuto o doplnění trasy shodné s Variantou dle DÚR o podvariantu se zahloubenou silnicí (tunelem) před nádražím a dále směrem k řece Metuji. Původní Varianta dle DÚR totiž v určitých místech kontaktu s obytnou zástavbou nesplňuje současné hlukové limity. Z výsledků této navazující studie, již jsme obdrželi v polovině února, nám dovolte ocitovat její závěr: „Na základě těchto výpočtů lze konstatovat, že z posuzovaných staveb lze doporučit pouze variantu dle dokumentace DÚR, jejíž výsledné ekonomické efektivity jsou ekonomicky příznivé. Ostatní varianty bohužel nevykazují příznivé výsledky.“ Přeloženo do srozumitelné řeči - z pohledu státu se nevyplatí budovat nic jiného než variantu dle DÚR, tedy žádná přeložka s tunelem, žádný obchvat města.

Samozřejmě jsme o vyjádření požádali i zadavatele studie, Ředitelství silnic a dálnic. Z obdržené odpovědi uvádíme nejdůležitější odstavec: „Na základě výsledků ekonomického hodnocení pomocí programu HDM-4 lze doporučit pro další přípravu stavby pouze Variantu DÚR. Ostatní varianty ekonomické kritéria výrazně neplní a nelze je tak schválit. V souvislosti s konáním referenda v příštím roce, kdy bude položena otázka veřejnosti o souhlas s projektovanou trasou, bylo na základě dohody s Ministerstvem dopravy ujednáno, že v letošním roce bude zpracována aktualizace hlukového posouzení varianty DÚR. O další přípravě stavby bude rozhodnuto na základě výsledků aktualizace hlukového posouzení a výsledku referenda.“

Vedení města bude samozřejmě intenzivně pokračovat v jednáních se všemi organizacemi, které mají na budoucnost tranzitní dopravy Nového Města nad Metují jakýkoli vliv. Jako prozíravý se však ukázal náš přístup, kdy se v uplynulých dvou letech snažíme o co nejrychlejší opravy a rekonstrukce všech silnic na území města, po kterých jezdí tranzitní doprava v současnosti. Do rozhodnutí o tom, kdy se začne tranzitní silnice stavět, totiž zbývá v tuto chvíli určitě ještě řada měsíců. A následná doba výstavby od prvního kopnutí do země je 5 let…

 

Tato zpráva je k dispozici i na městském webu, záložka Město/Zprávy z radnice.

 

S pozdravem

 

Petr Hable, starosta

Michal Beseda, místostarosta

03.03.2017
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co je pravdy na tom, že stará kasárna byla prodána Škodovce Kvasiny na ubytovnu pro jejich pracovníky. Již se tato informace nese městem a nechce se mi věřit, že by Město, které se celou dobu snaží si udržet klid, pořádek a bezpečí občanů, udělalo takovou věc, která by tento režim jistě narušila. Děkuji za odopověď. (Vloženo 03.03.2017)

Vážená paní Baladová,

areál kasáren není prodán ani Škodovce Kvasiny, ani jinému subjektu a s využitím kasáren na ubytovnu určitě nepočítáme. V této lokalitě je počítáno s budoucí výstavbou bytových domů a viladomů, ale vždy jen pro rodinné účely. Je možné, že budoucími majiteli nebo nájemníky takto vybudovaného bydlení mohou pak být i kmenoví zaměstnanci Autoškody Kvasiny. Strach o narušení klidného života v našem městě v souvislosti s kasárnami není proto opodstatněný.

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 03.03.2017
Dobrý den, již několikrát za tuto zimu jsem se při procházce městem setkala se svými přáteli a jinými obyvateli Města, kteří sdílí stejný názor jako já (víceméně jde o maminky s dětmi), náš názor a zároveň prosba je: "Týká se to hlavně okolí centra a ulice Komenského. Nezodpovědní pejskaři, kteří berou pejsky do města nejsou schopni po nich uklidit exkrementy a pak když jde nějaká maminka s dítětem po ulici tak je to docela nepříjemné donést si domů na podrážce takový dáreček. Teď v zimě je to skoro jako slalom mezi psími bobky... Sama mám doma také malé dítě a když si chce ve Městě vlézt do sněhu, tak se musím přesvědčit zda tam není bobek... Setkala jsem se s tím nejčastěji na Komenské ulici, ČSA, TGM a Malecí... Chtěla bych se optat zda by s tím nešlo něco udělat. Na úřadě dáváte pytlíky při každém placení psa a majitelé je nejsou schopní s sebou nosit na procházku tak jestli by bylo možné nějaké opatření. Máme krásné město a toto mu ubírá na kráse. Jana Jirušková (Vloženo 06.02.2017)

Vážená paní Jirušková,

s pejskaři je problém ve všech městech, která hledají – vcelku neúspěšně – různé metody, jak majitelům psů vysvětlit, že normální je exkrementy po svém miláčku uklízet. U nás jsme doposud zkoušeli na pejskaře apelovat, aby nešpinili město a zejména jsme se pak obraceli na ty slušné a vychované (kterých je podle našich zkušeností většina), aby při venčení upozorňovali ty nepořádné, že normální je výkaly uklízet. Jak poslední měsíce ukazují, naše snaha moc úspěšná nebyla. Společně s velitelem Městské policie budeme hledat důraznější metody, jak zabránit tomu, aby naše město postupně nezískalo přezdívku Nový psí výkal nad Metují. Podotýkám, že Vámi zmiňovaný problém se netýká pouze ulic, na které upozorňujete, ale všech ulic ve městě. Netýká se ani pouze zimy, ale celého roku. A netýká se všech pejskařů – pouze těch neukázněných.

S pozdravem

Ing. Michal Beseda, MBA - místostarosta města Nové Město nad Metují, 06.02.2017
Dobrý den měla bych dotaz ,zemřel mi otec a tak jestli město přispívá pozůstalé manželce . Třeba na vesnici obec přispívá . děkuji za odpověd Wagenknechtová (Vloženo 02.02.2017)

Vážená paní Wagenknechtová,

město Nové Město nad Metují pozůstalým manželkám nepřispívá. Je však možné obrátit se na paní Šenkovou tel. 491 419 662, 605 201 097 z Oddělení životního prostředí MěÚ a projednat s ní případně snížení četnosti svozu odpadů. Dále Vám mohu doporučit obrátit se na Okresní správu sociálního zabezpečení v Náchodě (Karlovo náměstí) ohledně vdovského důchodu tel. 491 401 311 a na Úřad práce v Novém Městě nad Metují (náměstí Republiky) tel. 950 138 655, který poskytuje různé příspěvky při nízkých příjmech, například příspěvek na bydlení.

V případě, že by maminka potřebovala poradenství, nebo pomoc s vyřízením dávek, případně s dojednáním sociálních služeb, je možné obrátit se s žádostí o pomoc na paní Vrzáčkovou tel. 491 419 648 z Odboru sociálních věcí MěÚ.

S pozdravem

Denisa Plšková - vedoucí Odboru sociálních věcí, 03.02.2017
Je možné v N.Městě cestovat hromadnou autobusovou dopravou jako důchodce nad 70 let zdarma a popřípadě že ano, co je k tomu potřeba? Díky Novák (Vloženo 30.01.2017)

Vážený pane Nováku,

přeprava zdarma ve veřejné dopravě pro osoby starší 70 let se rozhodnutím příslušného města zpravidla uplatňuje v městské hromadné dopravě (MHD), která však v Novém Městě nad Metují není zavedena. Všechny autobusové spoje a linky provozované různými dopravci v Novém Městě nad Metují jsou z rozhodnutí Královéhradeckého kraje vedeny v integrovaném dopravním systému IREDO, jehož tarif platí na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Osoby starší 70 let, kteří jsou držiteli osobní bezkontaktní čipové karty (BČK) IREDO mají nárok na zlevněné jízdné ve výši 50 % z ceny základního jízdného. Platba zlevněného jízdného je umožněna pouze prostřednictvím BČK IREDO. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává ve všech vlacích a autobusových spojích zařazených v systému IREDO. Podrobnosti lze zjistit na stránkách integrátora IDS firmy OREDO s.r.o. (www.oredo.cz).

K vydání BČK IREDO je třeba žádost (formulář je k dispozici na uvedené adrese nebo přímo ve výdejně), občanský průkaz a jedna průkazová fotografie (35 × 45 mm). Cena karty je 150 Kč. O vydání lze požádat na železniční stanici Českých drah v Novém Městě nad Metují.

S pozdravem

Ing. Martin Prouza - radní města Nové Město nad Metují, 01.02.2017
Kdy bude osazena cesta od Nahořan kontrolním radarem rychlost v ulici Nahořanská? Většina vozidel snižuje v lepším případě rychlost na 50 u samoobsluhy Coop Jiné méně významné cesty na příjezdu do N.M radary dávno mají. Novák (Vloženo 30.01.2017)

Vážený pane Nováku,

pro umístění informativního měřiče rychlosti v ul. Nahořanská bylo vybráno místo cca 45 m za vjezdem do města od Nahořan, tj. mezi označením obce Nové Město nad Metují a křižovatkou s ul. U Letiště. Místo bylo odsouhlaseno Radou města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“) a na umístění je vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR Dopravní inspektorát Náchod. V tuto chvíli záleží na rozhodnutí Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, zda tuto investici schválí do rozpočtu města. Váš podnět postoupíme k dalšímu projednání na nejbližším jednání RM.

S pozdravem

Alena Čečetková - referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 01.02.2017
Dobrý den, chci se zeptat, jaká je aktuální situace okolo přeložky/obchvatu silnice I/14, hlavně po stránce EIA a územního rozhodnutí, děje se v tomto směru momentálně něco? (Vloženo 30.01.2017)

Vážený pane Minaříku,

územní řízení na stavbu přeložky silnice I/14 je v současné době přerušeno. Vzhledem k tomu, že se proti usnesení o přerušení řízení účastníci odvolali, byl celý spis předán odvolacímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, který vede odvolací řízení. Toto řízení zatím ještě nebylo ukončeno. Pro stavbu přeložky silnice I/14 bylo dne 24.03.1997 vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR stanovisko EIA - o posuzování vlivu stavby na životní prostředí pod č. j.: 400/879/405/OPVŽP/97. Jeho platnost byla v probíhajícím územním řízení Ministerstvem životního prostředí ČR potvrzena.

S pozdravem

Ing. Miloš Skalský

vedoucí Odboru výstavby a regionálního rozvoje

 

 

Vážený pane Minaříku,

v současné době probíhá dokončení vyhledávací studie Ředitelství silnic a dálnic ČR, která porovnává stávající trasu přeložky a dvě další varianty možného obchvatu našeho města. O konečném výsledku budeme občany našeho města samozřejmě co nejdříve informovat.

S pozdravem

Petr Hable

starosta

31.01.2017
Dobrý den. Chtěla bych poprosit technické služby, zda by nemohli prosolit cestu v ulici Kosařova ve Spech. Silnice na Vršovku je také jeden led. Potkat se dvě auta proti sobě, nevím, jak by to zvládli. Děkuji. I.Hovorková (Vloženo 22.01.2017)

Vážená paní Mgr. Hovorková,

na komunikacích ve Spech je prováděn posyp pískem, komunikace od Vršovky se posypem neudržuje, převážná část této silnice není majetkem města. Ještě dnes provedeme intenzivnější posyp pískem ul. Kosařova a ul. Chlístovská. Rovněž provedeme posyp dojezdu ke křižovatce od Vršovky, aby bylo možné bezpečně před křižovatkou dobrzdit.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 23.01.2017
Dobrý den, mohli by jste aspon něčím ty chodníky posypat, když na nich je sníh? Můj otec dnes ráno uklouznul na chodníku a uhodil se do hlavy. Chodníky z Rychty do Krčína, směr nádraží, ulice Zborovská, Smetanova a Malecí děs. To je na zlámání nohy. Nikde tak v hrozném stavu chodníky nemají. Jen tady v Novém Městě. (Vloženo 23.01.2017)

Vážená paní Baricová,

pokud vezmu Vaši připomínku jako dotaz, tak odpovídám, že chodníky z Krčína do města i ostatní vyjmenované chodníky v Krčíně, jsou denně kontrolovány a sypány pískem nebo solí. Nemohu proto souhlasit s Vaším tvrzení, že máme v našem městě chodníky v hrozném stavu ve srovnání s jinými městy. Denně provádím osobní kontrolu na různých místech, a to nejen vizuálně, ale často i přímou pochůzkou a operativně vysílám pracovníky Technických služeb města Nové Město nad Metují provést posyp.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 23.01.2017

Stránka