Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 61
DNES: 719
TÝDEN: 719
CELKEM: 2133244

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


 

V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

 

Stránka

Dobrý den, lze si někde stěžovat na hluk, který způsobují sousedovi psi? Např. včera štěkali celé odpoledne. Dost to ruší. Schválně se nepodepisuji, soused je mstivý člověk. Děkuji (Vloženo 02.07.2015)

Vážený pane Břetislave,

k Vašemu dotazu na to, jak si stěžovat na hluk, který způsobují svým štěkotem sousedovi psi, uvádíme následující:

Jako protiprávní lze štěkání a vytí psa hodnotit tehdy, kdy obtěžuje nad míru přiměřenou poměrům v daném místě a čase.

Lze tady uvažovat buď o naplnění skutkové podstaty přestupku proti veřejnému pořádku porušením nočního klidu dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích, avšak pouze tehdy, pokud vytí a štěkot psů bude výrazným způsobem překračovat míru rušení, kterou lze očekávat a kterou je nutno tolerovat u psa nebo psů chovaných na zahradě, potažmo v obci, kde majitelé nemovitostí zpravidla psy chovají, a pokud štěkot a vytí už nebude možno považovat pouze za přirozený životní projev psa, ale už za exces, kterým je narušován veřejný pořádek. V těchto případech je možno buď podat konkrétní stížnost na místně příslušný městský úřad, nebo oznámit podezření ze spáchání přestupku Policii ČR.

Druhou možností pak je řešení v rovině občanskoprávní, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, kdy konkrétně § 1013 odst. 1 zní:

(1)          Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

Platí tedy, že ten, kdo je rušen, se může u soudu domáhat zákazu činnosti, která jej obtěžuje. Z toho vyplývá, že zde je oprávněn rozhodnout pouze příslušný soud, což je v těchto případech okresní soud. Toto řešení je tedy vhodné pro situace, kdy k obtěžování hlukem (štěkotem psů) dochází i v průběhu dne a nejen v noci.

S pozdravem

Bc. Petr Tyč - tajemník Městského úřadu Nové Město nad Metují, 08.07.2015
Dobrý den, denně jezdím do Krčína do školky autem. Odbočka od hlavní cesty k zimnímu stadionu už byla za tento školní rok opravována co vím minimálně 4x a stále jsou na této cestě díry. Neustále žalostný stav této silnice, jestli se tomu tak dá vůbec říkat. Technické služby, nebo kdo, díry zasypou a po dešti je to úplně to samé jako před zasypáním. Opravdu není možné zde udělat asfaltovou silnici, jako je kousek dál k hotelu? To tam musím nejdříve urvat kolo v té díře, aby s tím někdo něco dělal? Nebo kde se dá zažádat o vyjímku o udělení tohoto kousku cesty na asfaltovou? Mám také připomínku na dětské hřiště na náměstí u houpaček. Teda dříve houpaček, teď už tam jsou s bídou dvě. Pro malé děti je to tam velmi nebezpečné!!!!! Když se chtějí klouzat na klouzačce a v zápalu zábavy běží zase dokola na klouzačku, tak je málem smete houpačka. Jako malá pamatuji, že kolem bylo zábradlí. Není možné udělat také nějaké třeba menší zábradlí kolem houpaček, aby děti neběhali do cesty té letící proti nim houpačce? A také houpací motorka na péru je zase rozbitá. V půli se láme. Před zimou byla sundaná úplně a teď je to zase to samé. Prosím o nápravu. Děkuji (Vloženo 02.07.2015)

Vážená paní Smolová,

děkujeme Vám za informaci o problému s houpadlem-motorkou, je to opakující se situace. Atrakci bohužel užívá i starší mládež a ničí tak stabilitu a funkčnost zařízení. Zařízení opravíme. K bezpečnosti sestavy s houpačkou jsme požádali o vyjádření firmu zajišťující pravidelné roční revize dětských hřišť ve městě. Odpověď přikládáme celou:

   

"Díl dětského hřiště je certifikovaný dle platných norem ČSN EN1176 - 1177. Sestava s houpačkou musí zůstat tak, jak ji dodal výrobce a musí obsahovat jen díly k ní dodané. Oplocení se může udělat mimo dopadové zóna herního prvku (plocha tlumící pád z výšky uživatele). Dopadová plocha okolo zařízení je normou určený minimální prostor a ten je definován takto:

- u zařízení s výškou volného pádu do výše 1.5m, minimální dopadová plocha je ≥1.5m okolo zařízení

- u zařízení s výškou volného pádu nad 1.5m tento údaj vychází z výpočtu 2/3 výšky + 0,5m.  

Pokud by se do těchto zón cokoliv umísťovalo (oplocení) bude to odporovat ČSN EN 1176-1 4.2.8.4 Ochrana proti zranění v prostoru pádu a dále potom ČSN EN 1176-1 4.2.8.6 Ochrana proti zranění v důsledku jiných typů pohybů. V následném důsledku této změny (instalace oplocení do dopadových zón) a případné událost přechází ochrana uživatele (vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, v platném znění) z výrobce - dodavatele na provozovatele. Na zodpovědnosti dospělých, kteří doprovázejí malé děti, je usměrnit jejich chování tak, aby neohrožovaly sebe nebo ostatní uživatele."

   

S pozdravem

Hana Raichová - technička Technických služeb města Nové Město nad Metují, 3. 7. 2015

----------------------------------------------------------------

Vážená paní Smolová,

oprava komunikace Pod Lipami  je zařazena v letošním rozpočtu města. Je podána žádost dle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,  o výjimku ze zákazu u památných stromů. Po vydání rozhodnutí o výjimce bude dokončena realizační dokumentace, zakázka soutěžena a práce realizovány.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 03.07.2015
Chci se zeptat, proč město neuklízí trus Jiřiček na podsíních na náměstí. Po umístění nových svítidel po rekonstrukci náměstí se počet hnízdících ptáků razantně zvýšil a trus nám znečišťuje auta, stěny domu a ze země se roznáší do domů. Předpokádám, že obsahuje hodně parazitů.V poslední době mi příjde historické město hodně zanedbané, práší se tu, plochy dlažby zarůstají trávou, po zemi jsou fleky od oleje z vozidel a Zádomí zarůstají plevelem. Na to, že zde bydlí několik zastupitelů města to je hodně smutné. (Vloženo 02.07.2015)

Vážený pane Bárto,

děkujeme Vám za Vaše inspirativní podněty a níže zasílám odpovědi na Vaše dotazy:

1) Ptačí trus - bohužel se jedná o přirozený doprovodný jev hnízdících jiřiček, které jsou dlouhodobě jedním z lákadel našeho náměstí. Úklid podloubí si zajišťují svépomocí soukromí majitelé, nicméně na základě Vašeho podnětu budeme pro příští hnízdní sezóny po poradě s odborníky zvažovat umístění zábran proti padání ptačího trusu. Inspirací nám nepochybně budou například mezikruží umístěná pod světly v některých venkovních restauracích. Se znečišťováním parkujících aut a venkovních stěn domů na náměstí není možné bez eliminace poletujících ptáků nic udělat.

2) Zarůstání plevelem - začátkem minulého týdne byl proveden opakovaný postřik proti plevelu, který se začal na Husově náměstí z neznámých příčin nově objevovat. O situaci naše Technické služby vědí a tento problém budou dlouhodobě sledovat a řešit.

3) Nepořádek v historickém centru a skvrny od oleje - i přes pravidelný úklid celého historického centra pracovníky Technických služeb 2-3x týdně se nám v některých okamžicích nedaří udržet čistotu na takové úrovni, která by byla žádoucí. Jedná se bohužel o doprovodný jev neustále rostoucího počtu návštěvníků našeho krásného města. Jako opatření zvažujeme zvýšení četnosti úklidu historického centra. Zároveň jsme již instruovali Městskou policii, aby se v rámci své pochůzkové činnosti více zaměřila i na dodržování základních pravidel lidského chování (tzn. že odpadky a nedopalky patří do odpadkových košů a ne na zem, případně za hradby). Zároveň bude Městská policie namátkově kontrolovat i případné uniky provozních kapalin automobilů parkujících na náměstí.

S pozdravem

Ing. Michal Beseda, MBA - místostarosta města, 03.07.2015
Dobrý den. 1) Chtěl bych se zeptat, zda ještě funguje Pracovní skupina cykloměsto (PSC) a zda a jak se řeší záležitost uvedená v zápisech č. 4 a 5 PSC z r. 2014 týkající se obousměrky pro cyklisty v ulici U Luštince. 2) Dále bych se chtěl zeptat, zda by nebylo možno zajistit opravu krajnice v ulici Nahořanská v úseku od ulice U Letiště po obchod Jednoty, kde je vozovka již notně zvlněná a z pohledu (nejen) cyklisty i nebezpečná (nutí jet více ke středu ulice a tím omezovat dnes místy dosti hustý provoz osobní, ale i nákladní dopravy). Tato ulice se již u krajnice vlní i dál směrem k centru, ale v inkriminovaném úseku už to začíná být nebezpečné. Děkuji. Luděk Břoušek (Vloženo 01.07.2015)

Vážený pane Břoušku,

Rada města Nové Město nad Metují pracovní skupinu Cykloměsto transformovala na komisi pro vyváženou dopravu. Tako komise se schází pravidelně nebo podle dalších potřeb. Dopravní opatření pro obousměrný provoz cyklistů v jednosměrné části ul. V Zahradách bude provedeno po dokončení akce výměny plynovodu v této ulici. Výměna plynovodu zasahuje z části do místa, kde bude vyznačen vodorovným dopravním značením cyklopruh. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli realizovat dopravní značení po dokončení této akce. Předpoklad provedení dopravního opatření je 2. polovina měsíce srpna.

K druhému Vašemu dotazu jsme se obrátili na správce silnice (tj. Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové), který se nám vyjádřil v tomto duchu:

Na uvedené místo se zajedou podívat. Pokud budou závady ve sjízdnosti, tak závadu naplánují a odstraní ji. Způsob odstranění se bude odvíjet podle možností finančního plánu. Stávající stavební stav, ale většinou pouhou údržbou dobře odstranit nejde. To by pak musel řešit případný projekt rekonstrukce silnice. Na sanace většího rozsahu nejsou v údržbě prostředky.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 03.07.2015
Nejdříve rekce na některé odpovědi a potom dotaz: Píšete, že od 16. 3. do 23. 6. jste vyřešili 179 přestupků s kamiony. To je docela smutné. Pokud si běžný člověk spočítá, tak to je za 3 měsíce na den jen cca 2 kamiony. Nato, že jak čtu, řada občanů jich vidí jezdit desítky denně... (já také, když zrovna nepracuji, protože bydlím u hlavní silnice) Já Vám řeknu jak to funguje. Jsem řidič z povolání a kamionu a denně najezdím stovky kilometrů. Máme v kabině vysílačky (CB, Bulhara,...) a mezi sebou se domlouváme, jak je to s průjezdy některými lokalitami... A když mi kolegové oznámí, že to je v pohodě, že tam nikdo nestojí, tak jedu také zákazem!!! čtete správně, porušuji předpisy, protože to naše zákony a laxnost našich zákonodárců dovolují. Ono to funguje totiž mezi námi tak, že když víme, že někde se koná razie a to město si to hlídá a váží si svého města, tak tam nejezdíme, protože mnoho z nás tam třeba dostane pokutu. Mi si to mezi sebou řekneme. A také města mají na vjezdu kamery, takže hlídka okamžitě vyjíždí,... Dávno byste tu kameru měli zaplacenou z pokut. Pokud byste si vzali příklad z Rakouska a jiných zemí, tak by se na našich silnicích tolik neumíralo, nepodvádělo, ale je to o tom, že naši čeští strážníci dělají raději jednodušší práci, raději vybírají pokuty na bezbranných řidičích, kteří nepáchají smrtelně nebezpečné prohřešky (tímto neschvaluji přestupek, ale někdo ho udělá neúmyslně). Je jednodušší vybrat pokutu za špatné parkování od důchodce na Malecí, za překročení rychlosti o pár kilometrů na náměstí, kdy jedete místo třicítky, čtyřicítkou,... než postihnout piráty silnic, který v našem městě ohrožují občany. Viz prasácké rychlé jízdy, parkování před přechod u Rychty, ... Ono, když vidíte, že místní městská policie si jezdí služebním autem na nákupy do Alberta,... dokonce mezi občany je statistika, kolik hodin stojí auto před strážnicí za den a kolikrát vyjdou strážníci ven,... Asi byste páni radní mluvili jinak. No a teď začnou jezdit strážníci mimo strážnici, zaparkují někde a budou zašití,... :-) A píšete o čistotě ve městě? Na to zapomeňte. Nejčistší, nejlepší a nejbezpečnější bylo Nové Město za starosty pana Červeného. To jsme byli chloubou republiky. Nyní? rozbité chodníky, nepořádek po ulicích a trávnících, děravé a hrbaté silnice, snižující se zeleň ve městě,... Někdo Vás tu osloví, že v cestě je nebezpečná díra a Vy napíšete, že silnice není Vaše, že to oznámíte vlastníkovi. To je hrozné, osobně jsem tu víru viděl a je to na kbelík směsi (třeba betonu, to je jedno. Vám je mnohem víc důležitější otázka financí, kde by to stálo cca pár korun, než zdraví a život lidí (třeba ty děti, kdyby spadly po vjetí do díry (takové malé dítě, když si ji nevšimne (oslní protislunce, zadívají se na chviličku na pedál, když jim spadne noha z pedálu,..., tak neudrží řidítka,...). To je hrozné, jaké máte priority. Hrozné. Dotaz: Šlo by postříkat totálním herbicidem trávu na asfaltovém buzerplace v oblasti kasáren? Tráva, která prorůstá asfalt (resp. ve spárách se zasemenila a roste a ten asfalt poškodí. Je to ohromná plocha, jejiž současné zřízení by stálo obrovské peníze a je levnější ji udržovat. Chodí si tam hrát z mateřské školky a využívají to i jiné spolky. Tedy doufám, že tuto plochu chcete zachovat, protože to je ohromné bohatství města pro využití různých akcí. Vůbec ten prostor pro pořádání dětských dnů,... kdyby se tam vysadili stromy jako park,... Děkuji (Vloženo 27.06.2015)

Vážený pane Bc. Kurajdo,

Vámi zmiňovanou asfaltovou plochu jsme postříkali herbicidním přípravkem minulý týden.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 29.06.2015
Dobrý den.Rád bych se zeptal,zda by bylo možné vyčistit odtokové kanály povrchové kanalizace v ul.Zelená.Kanalizace je zde zanesená zimním posypem (pískem). Děkuji Bláha Richard (Vloženo 29.06.2015)

Vážený pane Bláho,

Váš podnět jsme předali vedoucímu Technických služeb města Nové Město nad Metují (dále jen „TS“), který nám sdělil, že odtokové kanály v ul. Zelená vyčistí TS do konce příštího týdne.

S pozdravem

Simona Hoffmannová - referentka Odboru správy úřadu, 29.06.2015
Dobrý den, bydlím vedle hlavní silnice na T.G.Masaryka a přesto že město je z obou stran dopravními značkami uzavřeno pro nákladní dopravu,tak kamiony bez problémů projíždějí obcí(někdy až 20 za hodinu).Zásobování samozřejmě má vyjímku.Ptám se na co je městská policie,asi je jednodušší kontrolovat poblíž jejich služebny (asi nesprávně)parkující automobily.Rád bych věděl jestli to někdo řeší. S pozdravem Jan Šulc (Vloženo 23.06.2015)

Vážený pane Šulci,

Městská policie Nové Město nad Metují zajišťuje výkon služby prostřednictvím jedné dvoučlenné, případně jednočlenné hlídky, která se v rámci svých zákonem svěřených pravomocí, resp. povinností, musí věnovat obecně dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích i dalším oblastem, jako je např. dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, dohled na dodržování pravidel občanského soužití, veřejný pořádek, bezpečnost majetku a osob, dodržování čistoty veřejných prostranství, zajišťování míst dopravních nehod, živelných událostí, atd. Vámi zmíněnému jednání spočívajícím v porušení zákazu vjezdu nákladních vozů se strážníci tedy vedle výše zmíněných úkolů, věnují velmi intenzivně, a to zejména v kontextu s aktuálně realizovanými rekonstrukcemi některých komunikací ve městě. V podstatě každodenně se hlídky na tuto problematiku zaměřují, a to buď v rámci své vlastní dohledové činnosti, nebo dané přestupky řeší na základě oznámení od našich spoluobčanů, což velmi vítáme a děkujeme jim za to. Od počátku rekonstrukce ul. Náchodská, resp. ode dne 16.03.2015 do současnosti naši strážníci ve zkráceném správním řízení vyřešili celkem 179 přestupků týkajících se porušení zákazu vjezdu nákladních vozů, a to v celkové výši 290.700 Kč, kdy se v největší míře jednalo o polské kamiony, významnou část tvořily také kamiony české a v jednotlivých případech šlo o řidiče/přestupce ostatních národností. Pro srovnání ještě uvedu, že ve stejném období v roce 2014 to bylo celkem 56 přestupků v celkové výši 77.100 Kč.

S pozdravem

Bc. Petr Kubala - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 24.06.2015
Dobrý den a)jedná se o kamiony s polskou a litevskou značkou, co napočítám, a jaké firmy zásobuje kamion, který převáží osobní automobily na korbě a nebo betonové desky??? b)jsem snad blbej, abych se ptal proč je zákaz odbočení vpravo pro nákladní automobily (musíte pořádně číst na co jsem se ptal), abyste mi odpověděli, že to platí jenom jenom pro nákladní automobily? A když tam chci odbočit s nákladním automobilem, tak musím podniknout ten krkolomný obchvat přes kruháč a potom zastavit a čekat až od města odjedou auta,... No a že by náklaďáky dodržovali zákaz odbočení ke stavbě (to byste se divil. A hlavně, oni vyjíždí nad kopcem, kde je špatně vidět, když to někdo od zdola rozjede, tak potom brzdí, protože ze strany vylítne míchačka na beton,... c)těch kamenů tam bylo hodně, jakorát, že je poměrně často místní zametají. Aby jejich děti nespadly z kola, odlétavající kamínky jednou zasáhly do kočárku jedné mamině,... Pokud byste nenechali pomrvit krajnici po kanalizaci, tak by se tam ty kameny nevyplavovali. Pokud by sem šly dávat fotografie, tak bych Vám je zde zde umístil. Ten minulý týden se tam naplavilo 2× hodně kamení (jakorát to v týdnu potom někdo zametl a zbytek mírný déšť odplavil, takže tam nyní je to jak Vy popisujete, pokud budete jednat hned, když Vám to sem napíšu, tak je to o jiném kafi, než po týdnu). Další dotaz. kdy něco uděláta s tím, aby od Náchoda nelítali řidiči jak blázni (je tam třicítka, ale nikdo ji nerespektuje, včetně řidičů autobusu. (Vloženo 23.06.2015)

Vážený pane Suchánku,

městská policie může provádět měření rychlosti vozidel pouze v předem schválených úsecích Policií ČR. Ve Vámi zmíněném úseku z technických a bezpečnostních důvodů nelze městskou policií provádět měření rychlosti přenosným radarem.

S pozdravem

Bc. Petr Kubala - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 24.06.2015
Dobrý den, v zábradlí v ulici která vede ke kinu nad křižovatkou co je Nona, chybí kus železa a může hrozit propadnutí malých dětí. A ještě když jsme jeli od rychty směrem k benzince, tak se vytvořila díra v asfaltu u krajnice což ohrožuje malé děti na kole, když do ni vjedou, tak mohou spadnout pod kola aut co je objíždí, nebo když se ji budou snažit objet, tak prudce vybočí do strany a auto co je bude míjet je srazí, protože nebude očekávat vybočení dítěte. Nynější zkušenost. Omlouvám se, ale teď nedokážu přesně popsat to místo, ale myslím si, že není problém na tak krátkém úseku tu díru najít. Nejsem místní, tak se tam nemohu vypravit, abych si to oživila. Já byla trochu vyděšená, z toho jak mé děti byly v ohrožení, když se vyhýbali a ten blbec ještě masivně troubil, aby se lekly a spadli... Děkuji za pochopení Květa (Vloženo 22.06.2015)

Vážená paní Náklonná,

oprava poškozeného zábradlí je již v seznamu požadovaných oprav a bude provedena v červenci 2015. Vámi zmiňovaná závada - díra v asfaltu - se nachází na silnici I/14, vlastníkem této komunikace je Ředitelství silnic a dálnic ČR, město nemůže žádné opravy na jejich komunikacích provádět, ani bychom toho nebyli schopni z důvodů kapacit Technických služeb města Nové Město nad Metují a financí. Každé takovéto upozornění proto prověříme a postupujeme ho vlastníkovi komunikace.

S pozdravem

Miroslav Trojan

vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují

23.06.2015
dobrý den, proč je od Nového Města ve Vrchovinách zákaz odbočení vpravo pro nákladní automobily (první odbočka před bytovkou)? Nemyslíte, že tímto zvyšujete nebezpečí? Protože pokaždé, když nechci porušit zákaz, tak musím vjet do kruhového objezdu, ten objet, jet směrem na Nové Město, zastavit dopravu, když čekám na auta v protisměru a potom vjet do té ulice. Nesmyslné a nevidím v tom žádný efekt. Bylo by možné zamést naplavené kamení z ulice (slepá ulice od kruhového objezdu ve Vrchovinách). Již je tam celý týden od nedělního deště a nikdo se tím nezabýval, i když tady bylo nedávno napsáno, že tam někdo z MÚ často chodí (asi ne tak často). Proč tady jezdí tolik kamionu přes Město, když je tu zákaz? Včera jsem během hodiny napočítal tři kusy (kolik je to asi za den). Děkuji (Vloženo 19.06.2015)

Vážený pane Suchánku,

 

zde Vám odpovídáme na Vaše jednotlivé dotazy.

 

Vyjádření vrchního strážníka Městské policie Nové Město nad Metují:

 

Vážený pane Suchánku,

Vámi udávaná frekvence jízdy kamionů je zcela standartní a nijak nevybočuje z běžného průměru. Je však nutno poznamenat, že velká část těchto vozů zajišťuje zásobování podniků a provozoven v rámci Nového Města nad Metují. Městská policie se této problematice v rámci svých možností věnuje velmi intenzivně, kdy každý den řeší i několik dopravních přestupků spočívajících v porušení zákazu jízdy nákladních vozů.

S pozdravem

Bc. Petr Kubala

 

 

Vyjádření vedoucí Oddělení dopravy a silničního hospodářství:

 

Vážený pane Suchánku,

dopravní značka "zákaz odbočení vpravo" platí jen pro nákladní vozidla. Toto opatření požadovala Policie ČR, dopravní inspektorát Náchod, na stavebníkovi, při výstavbě nové účelové komunikace, vedoucí k parcelám pro výstavbu rodinných domů.

S pozdravem

Marie Horáková

 

 

Vyjádření vedoucího Technických služeb města Nové Město nad Metují:

 

Vážený pane Suchánku,

k Vašemu dotazu, zda by bylo možné zamést naplavené kamení z ulice (slepá ulice od kruhového objezdu ve Vrchovinách), kde je to tam celý týden od nedělního deště a nikdo se tím nezabýval, uvádím, že situaci v této ulici znám, jezdím do Vrchovin opravdu často, náplav je zde ale minimální a k tomu pár drobných větviček z lípy. Vzhledem k současnému vytížení kapacit Technických služeb města Nové Město nad Metují na celém území města a i s ohledem na časté přívalové deště, nejsme schopni ve Vrchovinách uklízet každý týden. Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

Miroslav Trojan

19.06.2015

Stránka