Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet
 

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 31
TÝDEN: 8578
CELKEM: 966735

Překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města

 


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.

Stránka

Dobrý den. Mám dotaz ohledně nádraží. V prostoru peronu visí cedule zákaz kouření. Je tedy v pořádku, že se na zahrádce nádražní restaurace kouří? Děkuji. (Vloženo 22. 3. 2017)

Vážený pane Pěničko,

dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění je stanoven zákaz kouření na veřejných místech, kterými mimo jiné jsou krytá nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy. Uvedený zákaz se vztahuje i na krytý prostor vlakového nádraží v Novém Městě nad Metují. Městská policie Nové Město nad Metují provádí pravidelnou kontrolu nádraží ČD, a pokud v těchto místech zjistí porušení výše citovaného zákona, přistupuje k řešení přestupku. Problém s kouřícími hosty na zahrádce nádražní restaurace bude řešen s provozovatelem této restaurace.

S pozdravem

Miloš Kratěna - vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, 24. 3. 2017
Dobrý den, Prosím o sdělení,jestli již je znám termín projednávání návrhu nového územního plánu s veřejností.Děkuji (Vloženo 22. 3. 2017)

Vážená paní Machová,

termín opakovaného veřejného projednání návrhu nového Územního plánu Nového Města nad Metují v současné době znám není. Předpokladem je, že by se veřejné projednání mohlo konat v polovině roku 2017, nicméně výrazně záleží na rychlosti práce projektanta, který v současné době provádí úpravu dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Adam Balcar - referent Odboru výstavby a regionálního rozvoje, 22. 3. 2017
Dobrý den.Bylo by možné provést opravu vytluku na cestě Železova louká? (Vloženo 20. 3. 2017)

Vážený pane Gerboci,

opravy výtluků na místní komunikaci Železova louka jsou zahrnuty do plánu prací Technických služeb města Nové Město nad Metují a budou provedeny dle kapacitních možností. Zahájení oprav komunikací ve městě závisí na zahájení provozu obalovny v Červeném Kostelci, která je naším dodavatelem asfaltu.

S pozdravem

Miroslav Trojan - vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují, 21. 3. 2017
Dobrý den. Zajímalo by mě,zda se bude nějak řešit kanalizace ve Spech. A ještě, zda plánujete stavbu nějakého obchodu, kde bude vícedruhové zboží.V posledních letech se obchody v Novém Městě zavírají, ruší. Třeba v Jaroměři - ač je o trochu větší, se obchody stavějí. Nebo - podobně velká Litomyšl. Tam je to o úplně něčem jiném. Možná by stálo za to, se někde inspirovat. (Vloženo 13. 3. 2017)

Vážená paní magistro,

záležitost odkanalizování Spů je ve fázi řešení. Celá akce je komplikovaná z pohledů nesouhlasů některých vlastníků, přes které je naplánované vedení kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod. Dalším významným problémem je skutečnost, že za současných podmínek nelze na realizaci kanalizace dosáhnout na nějakou dotaci a předpokládané náklady jsou tak mimo současné finanční možnosti města.

K Vašemu dotazu, zda město plánuje stavbu nějakého obchodu, kde bude „vícedruhové“ zboží, uvádíme, že město o výstavbě obchodního domu rozhodně neuvažuje. Máme však informace, že na žádost společnosti Czech Retail Project Gamma k.s., bylo zahájeno územní řízení na umístění stavby "Nákupní park Nové Město nad Metují" na pozemcích vedle obchodního domu PENNY. Novostavba obsahuje jednopodlažní komerční nájemní objekt se šesti samostatnými obchodními jednotkami.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 14. 3. 2017
Dobrý den,mám dotaz ještě k situaci s kasárnami,bude se tedy budova bourat,když se tam mají stavět jiné domy?Děkuji za odpověď.Janoščáková I. (Vloženo 12. 3. 2017)

Vážená paní Janoščáková, 
v současné době se projektuje v areálu technická infrastruktura (komunikace a inženýrské sítě) tak, aby bylo možné provést následně dělení pozemků pro případnou výstavbu nových objektů, které jsou navrženy ve spodní části areálu pod asfaltovou plochou. O budoucím využití budovy bývalých kasáren není rozhodnuto a zatím se nechystá ani její zbourání. 
S pozdravem 

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 13. 3. 2017
Dobrý den, hlavní závadou a nedostatkem v Novém Městě nad Metují je Pandořina skříňka Mgr. Adama Balcara, viz ZM 117 a to zfalšovaná změna územního plánu sídelního útvaru Nové Město nad Metují číslo devět, kterou schválilo - neschválilo Zastupitelstvo Nového Města nad Metují. Jistě velké blahopřání - pane Tyč! Ostatně podle této zfalšované změny č. 9 se řídí i technická a vyhledávací studie na řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. Tak je to správné? S úctou Jiří Šrámek (Vloženo 2. 3. 2017)

Vážený pane Šrámku,

 

pokud se pokusíme ve Vašem podání, které se zřejmě týká Technické a vyhledávací studie na řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují, nalézt nějakou otázku patřící do této rubriky, pak snad jedině, že Vás zajímá postup a úloha města při zpracování této studie.

 

V souladu s našimi sliby a závazky jsme již v roce 2015 absolvovali množství jednání, jejichž cílem bylo přivést za jeden stůl všechny organizace, které se podílejí na budoucím řešení tranzitní dopravy Nového Města nad Metují. V prosinci 2015 se tak ke společnému jednání sešli zástupci Ředitelství silnic a dálnic (stavitel silnice), Ministerstva dopravy (nadřízený orgán, který bude stavbu financovat), Krajského úřadu (jedná se o silnici nadregionálního významu) a našeho města. Závěrem tohoto jednání bylo zadání technické a vyhledávací studie možností, jak řešit tranzitní dopravu v Novém Městě nad Metují, financovanou z rozpočtu Ředitelství silnic a dálnic. Následně byl vybrán zpracovatel studie, firma AF-Cityplan s.r.o., kterému bylo uloženo ke třem dosud známým trasám vyhledat minimálně 3 další varianty. Současně byla vybrána desetičlenná komise, která stanovila váhy jednotlivých kritérií hodnocení tras.  AF-Cityplan do své studie vybral celkem 6 tras.

Jsou to:

1. Varianta dle Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) (známá jako „přeložka“, vedoucí od Spů k Vladivostoku, mostem přes Metují k nádraží, ulicí gen. Klapálka k mostu u Ammannu, po loukách za Novým Městem nad Vrchoviny, kde se napojuje na stávající silnici I/14)

2. Varianta dle připomínek k územnímu plánu (trasa navrhovaná tzv. Petičním výborem, o níž bude hlasováno v referendu na podzim 2018, vedoucí od Spů k Vladivostoku, dále mezi Krčínem a Osmou, napojující se na silnici do Nahořan a pokračující po levém břehu Rozkoše k silnici I/33 u České Skalice)

3. Varianta Brána k sousedům (od Spů vlevo od existující silnice, překračující železnici mezi tratí a Osmou, mezi Nahořany a Lhotou se napojující na stávající silnici a pokračující po levém břehu Rozkoše k silnici I/33 u České Skalice)

4. Varianta alternativní 1 (zpočátku téměř totožná s variantou 2, jen se pohybující blíže k Osmě, za Krčínem obcházející Luštinec, překonávající stoupání mezi Vrchovinami a Šonovem a na horizontu se napojující na stávající silnici I/14)

5. Varianta alternativní 2 (zpočátku shodná s variantou 3, mezi Krčínem a Nahořany směřující k Rozkoši a po jejím pravém břehu mezi nádrží a Provodovem-Šonovem, napojující se na silnici I/33 u benzinové pumpy ONO)

6. Varianta alternativní 3 (vedoucí od Spů k Vladivostoku, dále mezi Krčínem a Osmou, dále mezi Krčínem a Nahořany směřující k Rozkoši a po jejím pravém břehu mezi nádrží a Provodovem-Šonovem, napojující se na silnici I/33 u benzinové pumpy ONO)

 

Těchto 6 variant bylo podrobně rozebráno z několika zásadních pohledů - dopravních a stavebních hledisek, ekonomiky, vlivu na životní prostředí, koncepce návrhu a rizik projektu (celkem se jednalo o 25 podrobných kritérii ovlivňujících a ovlivněných hlavními charakteristikami stavby). Ke každé variantě byl vypracován seznam kladů a záporů, po jejich kvantifikaci bylo provedeno celkové vyhodnocení jednotlivých variant. Jejich pořadí bylo následující:

1.           Varianta dle DÚR - 609,24 bodů

2.           Varianta alternativní 3 - 566,68 bodů

3.           Varianta alternativní 2 - 565,90 bodů

4.           Varianta dle připomínek k územnímu plánu - 493,99 bodů

5.           Varianta Brána k sousedům - 484,04 bodů

6.           Varianta alternativní 1 - 461,11 bodů

 

V polovině roku 2016 bylo rozhodnuto pokračovat v dalším hodnocení zpracováním ekonomické efektivnosti projektu. Zjednodušeně řešeno, v této fázi bylo potřeba zjistit pomocí programu HDM-4, zda přínos této stavby pro naši republiku je takový, aby se státu vyplatilo do něj investovat. Jedná se totiž o nadregionální silnici propojující několik okresních měst různých krajů s přímou návazností na mezinárodní dopravu s Polskem. Při jejím trasování a nákladech na výstavbu musí stát brát v úvahu hlavně celospolečenskou prospěšnost, nikoli pouze a jenom přání měst ležících na její trase. Zároveň bylo rozhodnuto o doplnění trasy shodné s Variantou dle DÚR o podvariantu se zahloubenou silnicí (tunelem) před nádražím a dále směrem k řece Metuji. Původní Varianta dle DÚR totiž v určitých místech kontaktu s obytnou zástavbou nesplňuje současné hlukové limity. Z výsledků této navazující studie, již jsme obdrželi v polovině února, nám dovolte ocitovat její závěr: „Na základě těchto výpočtů lze konstatovat, že z posuzovaných staveb lze doporučit pouze variantu dle dokumentace DÚR, jejíž výsledné ekonomické efektivity jsou ekonomicky příznivé. Ostatní varianty bohužel nevykazují příznivé výsledky.“ Přeloženo do srozumitelné řeči - z pohledu státu se nevyplatí budovat nic jiného než variantu dle DÚR, tedy žádná přeložka s tunelem, žádný obchvat města.

Samozřejmě jsme o vyjádření požádali i zadavatele studie, Ředitelství silnic a dálnic. Z obdržené odpovědi uvádíme nejdůležitější odstavec: „Na základě výsledků ekonomického hodnocení pomocí programu HDM-4 lze doporučit pro další přípravu stavby pouze Variantu DÚR. Ostatní varianty ekonomické kritéria výrazně neplní a nelze je tak schválit. V souvislosti s konáním referenda v příštím roce, kdy bude položena otázka veřejnosti o souhlas s projektovanou trasou, bylo na základě dohody s Ministerstvem dopravy ujednáno, že v letošním roce bude zpracována aktualizace hlukového posouzení varianty DÚR. O další přípravě stavby bude rozhodnuto na základě výsledků aktualizace hlukového posouzení a výsledku referenda.“

Vedení města bude samozřejmě intenzivně pokračovat v jednáních se všemi organizacemi, které mají na budoucnost tranzitní dopravy Nového Města nad Metují jakýkoli vliv. Jako prozíravý se však ukázal náš přístup, kdy se v uplynulých dvou letech snažíme o co nejrychlejší opravy a rekonstrukce všech silnic na území města, po kterých jezdí tranzitní doprava v současnosti. Do rozhodnutí o tom, kdy se začne tranzitní silnice stavět, totiž zbývá v tuto chvíli určitě ještě řada měsíců. A následná doba výstavby od prvního kopnutí do země je 5 let…

 

Tato zpráva je k dispozici i na městském webu, záložka Město/Zprávy z radnice.

 

S pozdravem

 

Petr Hable, starosta

Michal Beseda, místostarosta

3. 3. 2017
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co je pravdy na tom, že stará kasárna byla prodána Škodovce Kvasiny na ubytovnu pro jejich pracovníky. Již se tato informace nese městem a nechce se mi věřit, že by Město, které se celou dobu snaží si udržet klid, pořádek a bezpečí občanů, udělalo takovou věc, která by tento režim jistě narušila. Děkuji za odopověď. (Vloženo 3. 3. 2017)

Vážená paní Baladová,

areál kasáren není prodán ani Škodovce Kvasiny, ani jinému subjektu a s využitím kasáren na ubytovnu určitě nepočítáme. V této lokalitě je počítáno s budoucí výstavbou bytových domů a viladomů, ale vždy jen pro rodinné účely. Je možné, že budoucími majiteli nebo nájemníky takto vybudovaného bydlení mohou pak být i kmenoví zaměstnanci Autoškody Kvasiny. Strach o narušení klidného života v našem městě v souvislosti s kasárnami není proto opodstatněný.

S pozdravem

Petr Hable - starosta města Nové Město nad Metují, 3. 3. 2017
Dobrý den, již několikrát za tuto zimu jsem se při procházce městem setkala se svými přáteli a jinými obyvateli Města, kteří sdílí stejný názor jako já (víceméně jde o maminky s dětmi), náš názor a zároveň prosba je: "Týká se to hlavně okolí centra a ulice Komenského. Nezodpovědní pejskaři, kteří berou pejsky do města nejsou schopni po nich uklidit exkrementy a pak když jde nějaká maminka s dítětem po ulici tak je to docela nepříjemné donést si domů na podrážce takový dáreček. Teď v zimě je to skoro jako slalom mezi psími bobky... Sama mám doma také malé dítě a když si chce ve Městě vlézt do sněhu, tak se musím přesvědčit zda tam není bobek... Setkala jsem se s tím nejčastěji na Komenské ulici, ČSA, TGM a Malecí... Chtěla bych se optat zda by s tím nešlo něco udělat. Na úřadě dáváte pytlíky při každém placení psa a majitelé je nejsou schopní s sebou nosit na procházku tak jestli by bylo možné nějaké opatření. Máme krásné město a toto mu ubírá na kráse. Jana Jirušková (Vloženo 6. 2. 2017)

Vážená paní Jirušková,

s pejskaři je problém ve všech městech, která hledají – vcelku neúspěšně – různé metody, jak majitelům psů vysvětlit, že normální je exkrementy po svém miláčku uklízet. U nás jsme doposud zkoušeli na pejskaře apelovat, aby nešpinili město a zejména jsme se pak obraceli na ty slušné a vychované (kterých je podle našich zkušeností většina), aby při venčení upozorňovali ty nepořádné, že normální je výkaly uklízet. Jak poslední měsíce ukazují, naše snaha moc úspěšná nebyla. Společně s velitelem Městské policie budeme hledat důraznější metody, jak zabránit tomu, aby naše město postupně nezískalo přezdívku Nový psí výkal nad Metují. Podotýkám, že Vámi zmiňovaný problém se netýká pouze ulic, na které upozorňujete, ale všech ulic ve městě. Netýká se ani pouze zimy, ale celého roku. A netýká se všech pejskařů – pouze těch neukázněných.

S pozdravem

Ing. Michal Beseda, MBA - místostarosta města Nové Město nad Metují, 6. 2. 2017
Dobrý den měla bych dotaz ,zemřel mi otec a tak jestli město přispívá pozůstalé manželce . Třeba na vesnici obec přispívá . děkuji za odpověd Wagenknechtová (Vloženo 2. 2. 2017)

Vážená paní Wagenknechtová,

město Nové Město nad Metují pozůstalým manželkám nepřispívá. Je však možné obrátit se na paní Šenkovou tel. 491 419 662, 605 201 097 z Oddělení životního prostředí MěÚ a projednat s ní případně snížení četnosti svozu odpadů. Dále Vám mohu doporučit obrátit se na Okresní správu sociálního zabezpečení v Náchodě (Karlovo náměstí) ohledně vdovského důchodu tel. 491 401 311 a na Úřad práce v Novém Městě nad Metují (náměstí Republiky) tel. 950 138 655, který poskytuje různé příspěvky při nízkých příjmech, například příspěvek na bydlení.

V případě, že by maminka potřebovala poradenství, nebo pomoc s vyřízením dávek, případně s dojednáním sociálních služeb, je možné obrátit se s žádostí o pomoc na paní Vrzáčkovou tel. 491 419 648 z Odboru sociálních věcí MěÚ.

S pozdravem

Denisa Plšková - vedoucí Odboru sociálních věcí, 3. 2. 2017
Je možné v N.Městě cestovat hromadnou autobusovou dopravou jako důchodce nad 70 let zdarma a popřípadě že ano, co je k tomu potřeba? Díky Novák (Vloženo 30. 1. 2017)

Vážený pane Nováku,

přeprava zdarma ve veřejné dopravě pro osoby starší 70 let se rozhodnutím příslušného města zpravidla uplatňuje v městské hromadné dopravě (MHD), která však v Novém Městě nad Metují není zavedena. Všechny autobusové spoje a linky provozované různými dopravci v Novém Městě nad Metují jsou z rozhodnutí Královéhradeckého kraje vedeny v integrovaném dopravním systému IREDO, jehož tarif platí na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Osoby starší 70 let, kteří jsou držiteli osobní bezkontaktní čipové karty (BČK) IREDO mají nárok na zlevněné jízdné ve výši 50 % z ceny základního jízdného. Platba zlevněného jízdného je umožněna pouze prostřednictvím BČK IREDO. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává ve všech vlacích a autobusových spojích zařazených v systému IREDO. Podrobnosti lze zjistit na stránkách integrátora IDS firmy OREDO s.r.o. (www.oredo.cz).

K vydání BČK IREDO je třeba žádost (formulář je k dispozici na uvedené adrese nebo přímo ve výdejně), občanský průkaz a jedna průkazová fotografie (35 × 45 mm). Cena karty je 150 Kč. O vydání lze požádat na železniční stanici Českých drah v Novém Městě nad Metují.

S pozdravem

Ing. Martin Prouza - radní města Nové Město nad Metují, 1. 2. 2017

Stránka