Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 15
TÝDEN: 4042
CELKEM: 2550596

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení občané,

vedení města i úřadu si velice váží Vašich podnětů, dotazů a připomínek, které nám zasíláte. Upozorňujeme, že tato rubrika není diskusní fórum! Slouží pouze k Vašim DOTAZŮM (na řešení konkrétních životních situací atd.) a odpovědím ze strany kompetentních osob, případně administrátora serveru. Na dotazy, které nebudou obsahovat jméno a příjmení včetně platné emailové adresy nebo na dotazy vulgární a urážlivé, si vyhrazujeme právo neodpovídat a ani je zde nezveřejňovat. Žádáme Vás také o stručnost a věcnost Vašich dotazů, abychom na ně mohli okamžitě reagovat.

Nově jsme pro větší přehlednost oddělili hlášení závad a nedostatků ve městě. Pro jejich ohlášení použijte elektronický formulář Hlášení závad a nedostatků, do kterého máte možnost vložit až tři ilustrační fotografie. Ohlášené závady budou řešeny pracovníky Technických služeb města. Prosíme, nevkládejte je již do této rubriky. Pokud je sem vložíte, budou administrátorem webu převedeny do Hlášení závad a nedostatků.

Děkujeme za pochopení

Vedení města


Postup zadávání a zodpovídání dotazů

Formulář pro vložení dotazu se objeví po kliknutí na níže uvedený text "Zobrazit/Skrýt formulář". Po zadání dotazu se zde zobrazí informační sdělení "Otázka byla úspěšně položena" potvrzující Vám vložení dotazu. Dotaz zde bude zveřejněn posléze až s odpovědí na něj.


 

V souladu s článkem 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů je:

  • správcem osobních údajů město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel.: 491 419 611, e-mail: posta@novemestonm.cz, datová schránka: qgfbxi4
  • pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Vratislav Fröde
  • účelem zpracování vyřízení dotazu
  • kategorií příjemců osobních údajů návštěvník webových stránek města

Bližší informace

 

Stránka

Dobrý den.Slo by prosím v Dobrušské ulici naproti domu číslo popisné 99 na protější straně umístit zrcadlo ? Stačilo by přidělat na značku (směr Dobruška ).Je zde problematické vyjeti od domu.Nekolikrat se mě stalo i přes to že jsem se se důkladně rozhlédl a vyjel tak do mě málem napalilo vozidlo,které nedodržovalo předpisy.Je zde sice od směru Dobruška 40 km,ale do dnešního dne se zde nic nezměnilo a někteří řidiči si zde z toho dělají závodní dráhu.Prosim tedy o řešení.Diky (Vloženo 15.11.2019)

Vážený pane Zdeňku,

reagujeme na Váš dotaz týkající se možnosti instalace odrazového zrcadla naproti výjezdu z domu č. p. 99. Pro vyřizování žádostí občanů o umístění dopravního značení či dopravních zařízení je stanoven tento postup. Občan zašle písemnou žádost včetně souhlasného stanoviska Policie ČR - Dopravního inspektorátu Náchod na Odbor majetku města, který k dané věci zajistí další stanoviska odborných útvarů MěÚ. O souhlasu s umístěním značky či zrcadla apod. pak rozhodne Rada města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“). V případech, kdy má značení či zařízení sloužit pouze jednomu domu, vydává RM obvykle souhlas s tou podmínkou, že si dané zařízení zajistí žadatel sám.

To v tomto případě znamená, že po schválení v RM, bude případnou instalaci odrazového zrcadla schvalovat Oddělení dopravy a silničního hospodářství (dále jen "ODSH"). Samotné instalaci pak předchází vydání stanovení dopravního značení, které vydává ODSH. Kladné vyřízení žádosti na ODSH je dále podmíněno předchozími souhlasnými stanovisky Policie ČR - Dopravního inspektorátu Náchod a vlastníka dotčené pozemní komunikace (v tomto případě tj. Správa silnic Královéhradeckého kraje). Po vydání souhlasu pak je žadatel povinen na své náklady dané dopravní zařízení instalovat a pravidelně udržovat.

Co se týká řešení problémů s řidiči, kteří zde překračují omezenou rychlost, tak Vás informujeme, že Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují schválilo opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, spočívající v rozmístění statických radarů, které umožňují pořízení důkazního materiálu usvědčujícího řidiče ze spáchání přestupku. Právě ul. Dobrušská bude tímto radarem osazena, což by mělo v této lokalitě pomoci snížit rychlost projíždějících vozidel a tím umožnit i bezpečnější výjezd od domů v této ulici. Pokud výše uvedenou investici zastupitelé schválí i v rozpočtu pro rok 2020 (rozpočtové zasedání ZM se uskuteční dne 12.12.2019), bude realizace těchto opatření uskutečněna v 1. pololetí příští roku.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 25.11.2019
S opožděním reaguji na dotaz p. Dvořáčka a Vaši odpověď týkající se hřiště, kde by si parta kluků mohla bezpečně zakopat.Nechci se staromilecky zabývat tím, že v minulosti např. v Hradci Králové jsme mohli využívat jakékoliv hřiště, aniž jsme byli členy. Myslím, že stojí za zvážení využít prostor kasáren. Nemám na mysli asfaltovou plochu, ale za mé působnosti v kasárnách jsme tam vybudovali hřiště na malou kopanou, tenisový a volejbalový kurt.Tato hřiště se bohužel nechala zarůst, s minimálními náklady by se doufám dala renovovat. Mluví se stále o podpoře sportu zvláště pro mládež,slova o "nalezení trávníku" mně k tomu příliš nesedí. S pozdravem Ing.Jiří Teplý (Vloženo 14.11.2019)

Vážený pane Ing. Teplý,

děkuji za Váš podnět ohledně možnosti využít v kasárenském areálu bývalé hřiště na malou kopanou pro současné potřeby amatérských sportovců v našem městě. Vzhledem k tomu, že tento pozemek je v majetku Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK“) a užívá ho Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, bude nutné domluvit se na tom s ředitelkou školy. Celou věc může zjednodušit kladné vyřízení naší žádosti o bezúplatný převod tohoto pozemku do majetku města, kterou jsme podali na KHK v létě letošního roku. Pokud se to podaří, tak nic nebude bránit tomu uvést pozemky s bývalým hřištěm do takového stavu, aby na něm občané našeho města mohli bezplatně hrát míčové hry.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 22.11.2019
Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je aktuální otevírací doba restaurace Peklo. Dle odkazu na Vašich stránkách by mělo být celý otevřeno týden v čase 11.00 - 22.00. Když jsem si ale toto chtěl ověřit, nebylo to možné na žádném z tam uvedených kontaktů. Předem děkuji za odpověď. (Vloženo 19.11.2019)

Vážený pane Bergere,

restaurace Peklo je soukromý subjekt, o jehož provozní době zveřejňujeme informace, tak jak nám je provozovatel poskytne. Zkontrolovala jsem kontakty a shodují se s aktuálními údaji, které provozovatel zveřejňuje na svém webu a FB. Jak budou provozovatelé dostupní, ovšem ovlivnit nemůžeme a ani nám to nepřísluší.

S pozdravem

Mgr. Lucie Kunteová - referentka Oddělení informatiky, Odbor správy úřadu, 20.11.2019
To nemyslíte vážně že nebudete v zimě udržovat chodník před prodejnou Verner z důvodu malého dopravního významu. Vždyť tam chodí nakupovat celé Malecí. Nakupovat chodí i důchodci ze sídliště. (Vloženo 18.11.2019)

Vážený pane Gerboci,

chodník před prodejnou potravin bude udržován stejně jako v loňském roce, je součástí trasy a stroje zimní údržby zde projíždějí. Do textu dokumentů zimní údržby bylo chybou vedoucího Technických služeb města Nové Město nad Metují zapsáno číslo popisné vedlejší budovy. Za tuto chybu se omlouváme a žádáme o pochopení.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 19.11.2019
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na omezení vjezdu do ulice Pod Hradbami. Bude zachován zákaz vjezdu nákladních vozidel? Pokud ano, bylo by možné povolit vjezd pro zásobování přilehlých ulic? Věřím, že vzhledem k dennímu projíždění těžkých autobusů, nemůže mít občasný průjezd malého náklaďáku/dodávky žádný vliv na silnici. Z hlediska dopravy to ulehčí místním obyvatelům i obyvatelům obcí, přes které musí nákladní doprava jezdit nyní. (Vloženo 11.11.2019)

Vážený pane Pátku,

nemáme informace, že by mělo dojít k úpravě stávajícího dopravního značení.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 13.11.2019
Dobrý den, dnes 23. října provedla firma VAK Náchod v Družstevní ulici ve vozovce stavbu kanálu. Do dnešního dne nedošlo k jeho zaasfaltování. Od začátku chybí jakákoliv značka omezující rychlost. Především za tmy je vyřezaný otvor špatně viditelný a auta do něj vjedou a hrozí poškození. A ani přes den není nejjednoduší díru přejet, protože to vychází doslova na centimetry. Na kdy je naplánované stavbu dokončit? Děkuji. (Vloženo 11.11.2019)

Vážený pane Andresi,

společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., provedla opravu vrchu kanalizační šachty s výměnou poklopu v ul. Družstevní. Dokončení opravy a provedení zaasfaltování domluvila společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., s Technickými službami Náchod s.r.o. Z jejich strany bohužel došlo k prodlení a dokončení je naplánováno v období 18. - 24.11.2019, za zpoždění s dokončením se omlouvají. Zástupce společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., také slíbil, že obratem bude doplněno chybějící přechodného dopravního značení označující práce na silnici.

S pozdravem

Hana Ptáčková - referentka Oddělení rozvoje města, Odbor majetku města, 13.11.2019
Dobrý den. 1. Mohlo by město nějakým způsobem vyčistit zejména skvrny od oleje, nebo celkově zrenovovat a zmodernizovat stanici Na Rychtě? Na tuto stanici přijíždí každý den hodně autobusů, tudíž se tam bohybuje nebo čeká mnoho cestujících. Proto by mělo být toto místo příjemným pro všechny. Předběžně děkuji za brzkou realizaci. 2. Tato stanice je největší v Novém Městě nad Metují proto by se podle mě měla jmenovat Nové Město nad Metují aut.st.. Pro turisty a ostatní kteří z tohoto názvu poznají že je tato stanice blízko centru a je největší. (Vloženo 04.11.2019)

Vážený pane Nováku,

skvrny od oleje, na které upozorňujete, není bohužel možné odstranit, a to ani za pomocí čistících kartáčů a saponátů.  Olej je zažrán do živičného povrchu a jediným řešením je odfrézování několikacentimetrové vrstvy a položení nové. Město plánovalo v roce 2018 provést celkovou rekonstrukci autobusového nádraží Rychta, kdy mělo dojít k odstranění současného povrchu a položení nového. Bohužel se tak nestalo, neboť se nepodařilo získat stavební povolení. Pokud se v budoucnosti podaří tento problém vyřešit a Zastupitelstvo města uvolní potřebné prostředky, bude povrch autobusového nádraží rekonstruován a skvrny od oleje zmizí.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka

místostarosta města Nové Město nad Metují

 

Vážený pane Nováku,

zastávka Nové Město n.Met.,Na Rychtě měla v minulosti i různé názvy jako Rychta nebo hotel Rychta a hot.Rychta. Vždy tam ale slovo Rychta bylo obsaženo. Zastavovalo se tehdy v prostoru před současnou knihovnou (3 stání směr náměstí, 1 stání směr nádraží) nepřetržitě min. od roku 1929 do r. 1979. Pouze autobusy do Náchoda měly zastávku před domem MUDr.Dvořáka (vedle polikliniky směr NA, cca v místě telefonní budky). To bylo z důvodu linky z Prahy do Náchoda, která jako jediná (!) nezajížděla na Husovo nám. Všechna odjezdová stání měla ve vývoji času výše uvedené názvy.

Současné autobusové stanoviště, umístěné v prostoru bývalého kina (dříve Dvorana), je v provozu od září 1979. Název byl tehdy "Na Rychtě" (dle hostince), takže byl převzat i pro nové aut.st., neboť po padesáti letech, kdy se celé lokalitě říkalo a dodnes říká na Rychtě si neuměl nikdo představit nic jiného. Název aut.st. by se rozhodně nevžil a byl by předmětem kritiky, zejména ze strany cestujících, ale i řidičů. Turistů, neznalých NM a jezdících do něj autobusem, je dnes naprosté minimum. Ve větším měřítku je touto skupinou cestujících v létě využívána zastávka Husovo nám. ze strany z Orlických hor.

Nicméně, pokud měnit nějaký název zastávky, je v současnosti nejlepší doba. Královéhradecký kraj, vlivem výběrového řízení na dopravce připravuje celoplošnou změnu názvosloví některých zastávek z důvodů jejich aktualizace nebo chybovosti (osobně se na přípravě názvů podílím). S výběrovým řízením budou (musí být) uděleny dopravcům nové licence k provozu na všechny linky. Změna názvu zastávky je dle zákona 111/94 Sb. o silniční dopravě předmětem ke změně podmínek stanovených v licenci. VŘ však bude s největší pravděpodobností ÚOHS zrušeno, takže bude další min. 1 rok času dost...

Osobně jsem přesvědčen, že slovo "Rychta" by mělo v nějaké podobě v názvu zůstat. Pokud by však převládl názor na změnu, potom je možné jej rozšířit na název "Nové Město n.Met.,,aut.st. Na Rychtě" (příp. Nové Město n.Met.,,aut.st.  Rychta"). Maximální délka názvu je 40 znaků, což i tato varianta splňuje.

Změnu názvu musí odsouhlasit Odbor dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a zajistit zařazení do celostátního registru zastávek. Vzhledem k počtu 32 linek a 4 dopravců na Rychtě je možné změnu provést pouze s výše uváděnou úpravou. K prosincovým změnám JŘ 2019 to rozhodně není možné.

V případě potřeby projednání této problematiky je možno požádat Komisi názvoslovnou o výběr návrhu. RM nedoporučuji s tímto zatěžovat. Město může změnu názvosloví autobusových zastávek iniciovat a navrhovat, ale rozhodnutí je na OD KÚ KHK.

 

Ing. Martin Prouza

předseda Komise názvoslovné, radní a zastupitel města Nové Město nad Metují

12.11.2019
Dobrý den. Navazuji na dotaz pana Paula ze dne 5.8.2019, viz níže. Značka na kanalizačním poklopu je stále. To ani za 4měsíce nebyl dodavatel schopen závadu odstranit? Bude to město nějak řešit? Macháně Je prosím umístění směrové desky nad kanalizačním poklopem před tunelem v Dobrušské ulici (směr NM-Dka) trvalým řešením, anebo Královéhradecký kraj u dodavatele reklamuje nějakou závadu? Nákladní automobily s návěsem v tomto místě musejí vjíždět do protisměru. (Vloženo 05.08.2019) Vážený pane Paule, závada byla nahlášena vlastníkovi, který zareagoval, že v tomto týdnu problém odstraní. Děkujeme Vám za upozornění. S pozdravem Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 07.08.2019 (Vloženo 07.11.2019)

Vážený pane Macháně,

zhotovitele jsme několikrát vyzvali k odstranění. Slíbil, že provede nápravu v tomto týdnu včetně odstranění dopravní značky.

S pozdravem

Ing. Libor Pozděna - vedoucí Odboru majetku města, 12.11.2019
Dobrý den, dozvěděla jsem se, že ZŠ a MŠ budou z náměstí pouštět balónky na oslavu Dne boje studentů. Mohu vědět, kdo tuto akci schválil? Celá země mluví o znečišťování plasty, obchodní domy ruší nákupní tašky, budou se rušit brčka. A teď se do přírody má vypustit nesmyslně několik balónků? To se nedá vymyslet něco ekologičtějšího? Děkuji za odpověď. (Vloženo 11.11.2019)

Vážená paní Smolová,

jedná se o aktivitu „ZŠ Komenského“, k této akci není třeba žádného povolení.

S pozdravem

Bc. Petr Tyč - tajemník Městského úřadu Nové Město nad Metují, 12.11.2019
Dobrý den, nejen mě by určitě zajímalo jaký je aktuální termín dokončení rezeckého mostu. Veškeré informace zmiňují pouze zprůjezdnění a nikdo ani nenaznačil termín dokončení stavby. Také bych se chtěl zeptat jaké omezení budou v období mezi "zprůjezdněním" a dokončením mostu. Ze zkušenosti vím, že toto období může být celkem dlouhé (hlavně vzhledem k očekávaným mrazům) a omezení mohou být i dost velké. Abych nečekal do prosince a pak nezjistil, že např. dodávka s palivem do kotle přes most stejně neprojede - spousta dopravců objíždku odmítá, nebo si účtují nesmyslné částky navíc (2000+kč za jednu cestu) a není lehké reagovat na informace zveřejňované na poslední chvíli. Děkuji (Vloženo 04.11.2019)

Vážený pane Pátku,

investor stavby mostu - ÚS KHK a.s. nám potvrdil následující termíny:

-  uvedení do předčasného užívání 15.11.2019

- dokončení stavby (stavebních prací) 30.11.2019.

Od 15.11.2019 budou probíhat pouze drobné dokončující práce mimo průjezdní profil silnice.

S pozdravem

Ing. Libor Hovorka - místostarosta města Nové Město nad Metují, 08.11.2019

Stránka