Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 48
DNES: 768
TÝDEN: 768
CELKEM: 1954255

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • En français
 • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpráva vedení města 

o stavu Nového Města nad Metují v roce 2017

Petr Hable - starosta    Ing. Michal Beseda MBA - místostarosta 

 

Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané, 

stalo se již tradicí, že na únorovém jednání Zastupitelstva města je starostou přednesena zpráva o stavu města za uplynulý rok. I v této zprávě, v pořadí již čtvrté, vás stejně jako ve zprávách předchozích seznámíme s hospodařením města, uskutečněnými i neuskutečněnými investičními akcemi, věnovat se budeme činnosti městských organizací a dobrovolných zájmových organizací a spolků. Seznámíme vás s nejvýznamnějšími akcemi, které se v Novém Městě nad Metují v uplynulém roce konaly, nevyhneme se ani bezpečnostní situaci a problémům, které naše město čekají v nejbližší budoucnosti.

Obecná situace v roce 2017

Začněme pozitivními informacemi. Celá republika i Nové Město nad Metují prožily dobrý a úspěšný rok. Dařilo se ekonomice, nezaměstnanost - pokud se o ní vůbec nechá mluvit - je na rekordně nízké úrovni, zaměstnanci si užívají zvyšujících se platů, podnikatelé se radují z nárůstu zakázek. Nepostihla nás žádná živelná pohroma, čtyři roční období se vystřídala bez extrémů. Bohužel však má každý líc i svůj rub, a proto musíme konstatovat, že parlamentní volby 2017 rozpoltily společnost ještě před prezidentskými volbami 2018, vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti nemohou podnikatelé najít nové zaměstnance a musejí často odmítat nové objednávky, nebo omezovat otvírací dobu svých provozoven. Náš každodenní život je ovlivňován čím dál tím větším množstvím předpisů, nařízení a vyhlášek, které by nás všechny měly učinit šťastnějšími. Bohužel tomu tak v reálném životě není. V porovnání s první Zprávou o stavu města za rok 2014 musíme konstatovat, že uskutečnit investici nebo prosadit jiný záměr města je dnes výpravou do mnohem hustší džungle zákonů a regulací s předem nejistým výsledkem.

Hospodaření města

Město v roce 2017 hospodařilo s příjmy ve výši 203 mil. Kč a výdaji 189 mil. Kč. Výsledkem je tedy přebytkový rozpočet se zůstatkem 14 mil. Kč. Oproti plánovanému rozpočtu, původně navrženému se schodkem 25 mil. Kč, je rozdíl způsoben vyššími příjmy města (o 11,5 mil. Kč) zejména v oblasti rozpočtového určení daní, započítáním získaných dotací, přesunem některých investičních akcí do roku 2018 a bohužel i odložením některých potřebných investic na dobu neurčitou. Rozpočet byl již podruhé schvalován v řádném termínu na prosincovém zastupitelstvu roku předchozího, hospodaření bez rozpočtového provizoria se jednoznačně osvědčilo. Město obdrželo v roce 2017 investiční a neinvestiční dotace v částce 8,5 mil. Kč.

Díky odpovědnému hospodaření v letech minulých mohl být rozpočet pro rok 2018 schválen s velkými investičními položkami. Kromě toho jsou průběžně navyšovány i jednotlivé kapitoly rozpočtu, které přidělují peníze na sport, kulturu, školství i péči o městský majetek a vzhled města. V roce 2018 je město také poprvé připraveno využít překlenovacího úvěru sloužícího k překrytí časového období před obdržením peněz z jednotlivých dotovaných akcí.

Stejně jako v letech minulých se i nadále snažíme s penězi města hospodařit maximálně efektivně a rozumně. Rada města během celého roku a všichni zastupitelé na rozpočtovém semináři předcházejícímu schvalování rozpočtu vybírají takové výdajové tituly, bez kterých se naše město neobejde, nebo jsou našemu městu maximálně prospěšné. Stejný princip se snažíme dlouhodobě prosazovat i ve všech příspěvkových organizacích města. Cestou k efektivnímu hospodaření všech městských organizací je zavedený systém hromadných nákupů, který chceme postupně rozšířit z již zavedených oblastí energií, mobilních telefonů a kancelářských potřeb i do oblasti nakupovaných služeb a pojištění.

Investiční akce ve městě

V roce 2017 město uskutečnilo ze svého rozpočtu investiční akce za 24,3 milionů korun. Největší z nich bylo zateplení bytového domu č. p. 44-47 na Rychtě, po které se fasáda jedné z dominant našeho města opět rozjasnila. Velkými investicemi - zejména z pohledu užitku pro všechny obyvatele - byly dokončené opravy chodníků v ulicích Johnova, 28. října a v ulici T. G. Masaryka u Lupusu. Bohužel vzhledem k povětrnostním podmínkám nebylo možné dokončit opravy chodníků v ulicích B. Němcové a T. G. Masaryka, jakož i povrch silnice v ulici Johnova. Tyto akce budou ukončeny na jaře letošního roku. Za 500 tisíc Kč bylo vybudováno nové dětské hřiště v Krčíně - v parku u sokolovny, nové osvětlení rozzářilo linii od Rychty až k odbočce na letiště. Za 1,5 mil. Kč byla opravena střecha na Oáze, do městského kamerového systému přibyly 2 nové kamery - u kina a u nákupní zóny za sídlištěm Malecí.

Jsme rádi, že i majitelé významných objektů, komunikací a sítí přistupují ke svému majetku v našem městě zodpovědně. Krajská správa silnic zrekonstruovala za 13,2 mil. Kč silnici z Nového Města na Jestřebí, další miliony investovaly zejména firmy INNOGY, ČEZ, ŘSD a VaK. Novou fasádou se pyšní kostel Milosrdných bratří na Komenského ulici, zámecké zahrady mají za sebou první etapu náročné rekonstrukce.

Rok uplynulý byl však také dobou příprav na rozsáhlé investiční akce plánované na rok 2018. Tyto akce se soustředí zejména na chodníky a silnice. Pokud vše dopadne tak, jak je k dnešnímu dni naplánováno, mělo by město na konci tohoto roku mít kompletně opravené obě hlavní silnice pro tranzitní dopravu, jednu vedoucí od Spů přes náměstí a Malecí, druhou od Spů přes Krčín k Vrchovinám. Brzdou dopravy a místy rozdělujícími město by měly přestat být oba podjezdy pod železniční tratí - Myší díra i podjezd v Havlíčkově ulici. Plánované rekonstrukce těchto podjezdů zajistí jejich rozšíření tak, aby pod nimi vedla běžná dvouproudá silnice s dostatečně širokým chodníkem. Plánováno je i vybudování nového Rezeckého mostu a kompletní oprava ulice Na Hradčanech. I když se zmiňované akce uskuteční v převážné míře z rozpočtů správců komunikací, bude se město podílet nemalými částkami na rekonstrukcích přilehlých chodníků a osvětlení.

Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí plánovanou na rok 2018 z městského rozpočtu je - kromě již zmíněných silnic a chodníků - i dlouhá léta odkládaná výstavba nové tělocvičny u ZŠ Komenského, další desítky milionů korun budou za využití dotací investovány do všech tří novoměstských základních škol. Jsme totiž přesvědčeni, že investice do školství a mladé generace je jednou z těch nejsmysluplnějších a nejperspektivnějších.

Orgány města

V roce 2017 vykonávaly řádně svoji činnost nejdůležitější orgány samosprávy města - Zastupitelstvo města a Rada města. Zastupitelstvo projednalo na 6 řádných zasedáních a 2 mimořádných seminářích 143 bodů, radní „proschůzovali“ 25 odpolední, včetně několika zasedání končících v pozdních večerních hodinách, a projednali celkem 1148 bodů. Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat všem zastupitelům, členům nejrůznějších komisí města a zejména radním, kteří ve svém volném čase věnují desítky hodin práci pro své město a své spoluobčany.

Městský úřad

Na Městském úřadu ve všech odborech, útvarech a Technických službách v roce 2017 pracovalo 126 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, 64 zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a 18 zaměstnanců na základě dohody o pracovní činnosti. Personální situace kmenových zaměstnanců je stabilizovaná, velkým problémem je nedostatek manuálních pracovníků v Technických službách. Po loňském zvýšení tabulkových platů se zároveň projevuje mnohem vyšší tlak na mzdové prostředky čerpané z městského rozpočtu. Nutno podotknout, že stejné situaci čelí i příspěvkové organizace, zejména Městské středisko sociálních služeb Oáza. K informování nejširší novoměstské veřejnosti o své činnosti Městský úřad využívá několika komunikačních kanálů. Jsou to webové stránky, které by v roce 2019 měly projít obměnou, Novoměstský zpravodaj, facebookový a instagramový profil. Letos vydáme již čtvrtou Zprávu o činnosti Městského úřadu, kde dopodrobna referujeme o všem, čím se náš úřad zabývá. S úspěchem se setkalo i rozeslání ročenky Vítejte na Novoměstsku - do všech poštovních schránek ve městě, která přináší uceleně kompletní informace o městě a jeho okolí, jakož i přehled o akcích konaných v průběhu roku.

Školství a příspěvkové organizace

V loňském roce nedošlo v mateřských a základních školách ani v ostatních městských příspěvkových organizacích k zásadním změnám. V Novém Městě nad Metují fungují 3 mateřské školky v celkem 5 budovách, 3 základní školy, základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Stonožka. Mateřské školy navštěvovalo 322 dětí, což je o 20 méně než v roce 2016. Na základních školách bylo zapsáno celkem 1018 žáků, tedy o 25 více než v minulém roce. Město je dále zřizovatelem Městské knihovny, Městského muzea a Městského střediska sociálních služeb Oáza. Všem výše uvedeným organizacím byla v roce 2017 vyčleněna z městského rozpočtu částka 31,5 mil. Kč, na grantech získaly 13,2 mil. Kč a krajský úřad jejich činnost dotoval 82,8 mil. Kč.

Akce ve městě a bezpečnost

Nové Město nad Metují bylo i v roce 2017 místem konání tradičních akcí. Z těch nejvýznamnějších bychom rádi připomněli Brány města dokořán, Dny evropského dědictví, festival U nás na zámku, Festival české filmové komedie, světový pohár v lukostřelbě, atletickou Velkou cenu Metuje a tradiční Dětský silvestr na Husově náměstí. Chtěli bychom poděkovat organizátorům všech výše uvedených akcí i desítek těch, na které se v této zprávě nedostalo. Děkujeme vám nejen jménem obyvatel města, ale i jménem tisíců tuzemských a zahraničních návštěvníků.

Bezpečnostní situace ve městě je trvale na dobré úrovni, což potvrzují údaje Policie České republiky i Městské policie. Dobrou úroveň však není možné chápat jako bezproblémovost. I nadále se budeme zaměřovat na nejčastěji páchané přestupky, které ztrpčují život obyvatelům města, ať již jde o nejběžnější dopravní přestupky  - rychlou jízdu a nesprávné parkování, znečišťování města psími výkaly nebo obtěžování kolemjdoucích v prostoru Rychty a okolí kina.

Veřejný život, zájmové organizace a spolky

Společenský život v Novém Městě nad Metují je dlouhodobě utvářen zejména činností dobrovolných spolků a organizací. S radostí vás informujeme, že po dlouholeté odmlce zahájil v loňském roce svoji činnost soubor ochotnického divadla. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na organizaci a činnosti spolků sportovních, kulturních nebo společenských, ať již ve volených funkcích, nebo jako prostí členové. Město bude i nadále, stejně jako v letech minulých, podporovat jejich činnost, zejména pak činnost zaměřenou na práci s mládeží. 

Problémy města

Nedílnou součástí každé „Zprávy o stavu města“ je i výčet nejzávažnějších problémů ovlivňujících život našeho města. Z těch dlouhodobých musíme v první řadě zmínit pokles počtu obyvatel v letech minulých, který se v roce 2017 podařilo zastavit na hodnotě 9470. Navazujícím problémem je rovněž nevyvážená věková struktura obyvatel města, patříme totiž k nejstarším městům v rámci celé republiky. V Novém Městě nad Metují bohužel v plné míře funguje takzvaný vzdělávací paradox. Díky dlouhodobě výborné úrovni našich mateřských a základních škol získávají jejich absolventi celkově dobré vzdělání, pro které bývá ve městě nebo jeho okolí těžké najít odpovídající pracovní uplatnění. Odcházejí tedy za prací do větších měst a do svého rodného města se vracejí až v předdůchodovém nebo důchodovém věku.

Z dalších problematických záležitostí zmiňujeme krajem provedenou reorganizaci středního školství v Novém Městě nad Metují a situaci, kdy individualistické postoje některých obyvatel znemožňují realizovat záměry prospěšné pro naprostou většinu spoluobčanů. Proto je nejspíše na několik dalších let odložena rekonstrukce autobusového nádraží, proto bude problémem vybudovat ucelenou cyklostezku ze Spů do Krčína, proto musela být odložena výstavba cyklostezky od Ammannu do Vrchovin a kompletní oprava kamenného mostku ve Vrchovinách.

 

Závěrem nám dovolte popřát vám prožití dobrého roku 2018. Totéž samozřejmě přejeme i celému našemu městu a pro informaci uvádíme několik - snad zajímavých - údajů:

 • Novoměstský zpravodaj vychází každý měsíc v nákladu 1 200 výtisků;
 • na Městském úřadu funguje 130 počítačů a 15 serverů;
 • městské webové stránky navštívilo v roce 2017 celkem 144 tis. unikátních návštěvníků;
 • v evidenci místních poplatků je vedeno 715 psů;
 • Oddělení rozvoje města v loňském roce uzavřelo 122 smluv o dílo;
 • město vlastní 295 bytů;
 • stavební úřad provedl 102 kolaudací;
 • v roce 2017 bylo v našem městě uzavřeno 92 svateb a přivítali jsme 104 občánků;
 • vystavili jsme 2 129 občanských průkazů a 1 002 cestovních pasů;
 • Technické služby položily na silnice 111 tun asfaltu a odvezli 266 tun směsného odpadu z odpadkových košů a veřejných kontejnerů;
 • Městská policie řešila za rok 2017 celkem 2 282 událostí včetně 42 odchytů psů.

 

Za vedení města Nové Město nad Metují, dne 22. února 2018

 

Petr Hable v.r.                                                          Ing. Michal Beseda, MBA v.r.

starosta                                                                    místostarosta

 

 

Stránka

 • 1