Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 27
DNES: 1183
TÝDEN: 10241
CELKEM: 1460941

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slovo tajemníkaBc. Petr Tyč, tajemník MěÚ

 

Vážený pane tajemníku, naposledy jste odpovídal na otázky Zpravodaje v říjnu 2015. Můžete stručně shrnout, co zásadního se za uplynulou dobu na úřadě odehrálo?

Co se týká strukturálních změn, nic zásadního neproběhlo. Je to mj. proto, že vlastně až začátkem roku 2015 byl ukončen víceletý optimalizační proces, na jehož základě se změnila organizační struktura úřadu. Návazně na to došlo v jeho práci k úpravě některých procesních postupů. Na procesy v úřadě ale mají vliv nejen změny organizační struktury, ale i např. změny v legislativě. Jsem moc rád, že po dvou letech mohu říci, že se tato změna povedla a že na řízení i fungování úřadu měla velice pozitivní vliv.

V roce 2015 a částečně i v roce 2016 probíhal na Městském úřadě projekt Dobrý úřad. Co toto zapojení úřadu přineslo?

Projekt u nás probíhal od začátku března 2015 do konce února 2016, tzn. po dobu jednoho roku. Za tu dobu hodnotilo naši práci celkem 678 občanů. Celkový průměr hodnocení za celý rok činil 4,78 bodu z 5 možných. Velkým přínosem nebylo jen samotné hodnocení, ale také průběžné získávání zpětné vazby od občanů k práci úředníků a ke kvalitě života ve městě. Získané poznatky přispěly i ke zlepšování komunikace mezi městem a občany. Vnímám také, že došlo i k dalšímu zlepšení komunikace mezi zaměstnanci úřadu. Výsledky byly potěšitelné, dokládající vysokou profesionální úroveň práce úřadu a jeho zaměstnanců. Byly samozřejmě také zavazující k tomu udržet tuto vysokou kvalitu i nadále.

Jaký byl důvod rozhodnutí vedení města a úřadu, že se úřad po roční pauze opět do projektu zapojí?

Rádi bychom si po čase opět ověřili, jak se nám daří tehdejší vysoký standard hodnocení naší práce udržet. Výhodu pro tento rok spatřuji v tom, že na rozdíl od první účasti budeme mít nyní s čím srovnávat. Proto by nás moc potěšilo, pokud se občané zapojí opět tak aktivně a alespoň v tom počtu, jako tomu bylo minule.

Když mluvíme o spokojenosti občanů, tak ale jistě jsou i občané, kteří nejsou se vším spokojeni a stěžují si. Jak tomu bylo v této oblasti v roce 2016?

V oblasti stížnosti občanů postupujeme podle Pravidel pro vyřizování stížností a peticí přijatých Městským úřadem Nové Město nad Metují. Tato pravidla jsou schválena Radou města a jsou dostupná na našich webových stránkách. Všechna podání jsou zapsána do centrální evidence, takže máme přehled o tom, kolik a jakých stížností bylo v každém roce podáno. Právnička úřadu za každý rok zpracuje zprávu, která je pak předkládána Radě města. V roce 2016 bylo úřadem přijato celkem 31 stížností, z toho jedna stížnost byla anonymní. Při řešení stížností pak bylo zjištěno, že 19 stížností bylo nedůvodných, 7 stížností bylo částečně důvodných a dvě stížnosti byly hodnoceny jako plně oprávněné. U tří stížností nebyl Městský úřad příslušný k jejich řešení a buď byly postoupeny dál, nebo byli stěžovatelé odkázáni na soud. V případě částečně důvodných a plně oprávněných stížností bylo pak v rámci jejich vyřizování jednáno s vedoucími těch odborů, kde k nějakému pochybení došlo, a byla přijata opatření, která by měla v budoucnu takovým chybám zabránit.

Kromě Zprávy o stížnostech vydává úřad každoročně také Zprávu o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují. Jak to vypadá se zprávou za rok 2016?

Zpráva je fakticky dokončena, vydáváme ji k 1. březnu 2017. Jde o poměrně obsáhlý materiál, jehož cílem je poskytnout veřejnosti podrobné informace o činnosti zaměstnanců města Nové Město nad Metují v oblasti přeneseného výkonu státní správy a v samosprávných oblastech v roce 2016. Ve zprávě tak zájemci najdou jak podrobný přehled činnosti jednotlivých odborů a oddělení úřadu, tak jejich organizační strukturu a systém řízení.

A na závěr – upozorníte nás na nějakou novinku, která pomůže městu i občanům?

Myslím, že tou je zavedení rubriky „Závady ve městě“ na webových stránkách města. Tam - pomocí formuláře - je možné oznámit například poškozené místní komunikace a chodníky, nefungující veřejné osvětlení, poškozený mobiliář města (lavičky, zařízení dětských hřišť, autobusové zastávky), zničené dopravní značení, přerůstající zeleň, nepořádek ve městě, černou skládku či zaparkovaný vrak automobilu a další nedostatky.

K ohlášené závadě je možné připojit i fotografie. Závadu, kterou občan ohlásí, vyřeší pracovníci našich Technických služeb co nejdříve.

Děkuji za rozhovor.

Eva Kupková