Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 39
DNES: 1624
TÝDEN: 1624
CELKEM: 1693164

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slovo starostyPetr Hable, starosta města

V novinách ECHO se s určitou pravidelností objevují články namířené proti vedení našeho města a proti úředníkům Městského úřadu. Jak tyto články vnímáte?

Z mého pohledu se jedná o články, kterými se určitá skupina obyvatel našeho města snaží ne zcela korektní cestou prosazovat své osobní zájmy. Tyto články totiž vypadají jako klasické redakční zpravodajství o dění ve městě, skutečnost je ale taková, že se jedná o placenou inzerci.

Velmi mne zaráží a neustále udivuje to, že noviny ECHO na tuto zavádějící formu informování občanů přistupují a neoznačí jasně a zřetelně, že se nejedná o redakční článek, ale o objednanou placenou inzerci. Jsem přesvědčen, že z uváděné zkratky „pi“ běžný čtenář tuto skutečnost nepozná. Navíc čtenářům nemůže být jasné ani to, kdo za článkem stojí, protože je podepsán pouze zkráceně velkými počátečními písmeny „PVMR“.

Jsem přesvědčen o tom, že noviny ECHO, které v našem regionu působí již mnoho let, by se k takovému způsobu zveřejňování informací neměly propůjčit.

To, že jsou v článku - placené inzerci – velmi často použity zkreslené informace a nepravdivá nařčení, je samozřejmě věc velice nepříjemná. Vedení města opakovaně řešilo, jak se k těmto článkům postavit a zda na ně bude přímo v novinách Echo reagovat. Nakonec byl zvolen takový přístup, že se budeme snažit občany o záležitostech, kterých se zveřejňovaná placená inzerce týká, v co nejširší míře objektivně informovat na webových stránkách města a v Novoměstském zpravodaji a nepřistoupíme na jimi nastolenou nekorektní formu.

Za mne osobně mohu říci, že některá nařčení hraničí s možností podat trestní oznámení, zatím jsem ale rozhodnut k tomuto kroku nepřistoupit. Vnímám to tak, že k postu starosty i tyto nepříjemné věci patří a je třeba se nimi vypořádat, nejlépe tak, že se vedení města ve spolupráci s příslušnými zaměstnanci města bude snažit občanům poskytnout co nejvíce korektních informací, které jim pomohou se v celé věci zorientovat.  

Ze zkušeností některých svých kolegů starostů, kteří se s podobnými útoky setkali, vím, že případné soudní spory nemají vítěze.

Jsem si vědom skutečnosti, že v článcích uvedené útoky proti vedení města a úředníkům Městského úřadu mohou ovlivnit výsledky podzimních komunálních voleb. Doufám však, a jsem o tom přesvědčen, že převážná část občanů našeho města si bude informace ověřovat a nebude věřit nepravdivým článkům, které otisknou jakékoliv noviny. Proto mám stále chuť pokračovat ve své práci.

Dětem začínají prázdniny a školy budou prázdné. Jaké investiční akce se ve školách během prázdnin plánuji?

Každý rok máme na prázdniny naplánovány větší opravy a stavební práce na všech školách ve městě. V letošním roce během prázdnin proběhne na ZŠ Malecí rekonstrukce WC pro dívky a chlapce.

V únoru letošního roku byla zahájena stavba „ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny“, jejíž dokončení je plánováno, dle smlouvy o dílo, v červenci 2019.

Během prázdnin roku 2018 měly být zahájeny akce: „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“ a „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“, které byly podpořeny z Integrovaného regionální operačního programu. Ve výběrovém řízení na dodavatele jednotlivých staveb však nebyla podána žádná nabídka na realizaci. Tato výběrová řízení budeme opakovat a zároveň doufat, že budou úspěšnější a že budeme moci realizace zahájit. Když se toto podaří, tak stavby budou zahájeny až po prázdninách.

Další investiční akcí, kterou město plánuje zrealizovat, je „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“. Projekt je zaměřen na rekonstrukci a vybavení odborné učebny fyziky/chemie a školních dílen, včetně bezbariérové úpravy vstupní části objektu školy. Město podalo na tento projekt žádost o dotaci do výzvy MAS Pohoda venkova na podporu „Infrastruktury základních škol II“. Projekt prošel úspěšně hodnocením MAS, nyní se čeká na výsledky 2. kola kontroly. Rozhodnutí o poskytnutí dotace by mělo být vydáno v listopadu 2018, až poté bude zahájena realizace akce.

Na Základní škole Malecí bude dále v období letních prázdnin provedena kompletní rekonstrukce hlavního vedení teplovodu ve všech pavilonech školy.

Na Základní škole Krčín bude provedena sanace fasády ve dvorní části. V Základní škole Komenského se bude provádět oprava střechy na školní kuchyni a v Základní škole Malecí proběhne poslední etapa modernizace počítačové sítě. V Mateřské škole Vrchoviny budeme budovat novou venkovní markýzu a v Mateřské škole Rašínova opěrnou zeď.

Před pár dny začalo astronomické léto a dětem začínají prázdniny. Co byste popřál našim čtenářům i dětem pro nadcházející období prázdnin?

Rád bych popřál všem - jak dětem, tak i dospělým, aby prožili prázdninový čas v klidu a pohodě v kruhu rodiny a načerpali hodně sil. Letní prázdniny jsou obdobím zaslouženého odpočinku nejen pro děti, ale i pro jejich učitele, kterým přeji, aby nabrali během dvouměsíčního volna hodně energie do začátku dalšího školního roku.

 

Děkuji za rozhovor.

Eva Kupková