Občan

Kontaktní informace

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01  Nové Město nad Metují

E-mail
posta@novemestonm.cz

Telefon
491 419 611

Podrobný kontakt, úřední hodiny
 


Facebook Nové Město nad Metují

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

 

Počitadlo přístupů

Návštěvnost:

ONLINE: 50
DNES: 1273
TÝDEN: 1273
CELKEM: 2144591

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • En français
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slovo starostyPetr Hable, starosta města

 

Pane starosto, je to již půl roku, kdy jste byl opět zvolen do funkce starosty. Jak tento půlrok hodnotíte?

Mám pocit, že práce na radnici je stále pestřejší, zajímavější, ale i náročnější. Pestrost a zajímavost je dána množstvím investičních akcí, které v našem městě probíhaly a stále probíhají. Investory akcí jsou SŽDC (viadukty a trať), CIRI Hradec Králové (ulice Dobrušská), Královéhradecký kraj (ulice Nádražní, Havlíčkova, Hradčany a Rezecký most).

Je mnoho akcí, u kterých je investorem město (tělocvična ZŠ Komenského, chodníky podél rekonstruovaných ulic, vestavby do školských budov a další). Všechny tyto investice, za které jsme rádi, s sebou ale přinášejí mnoho problémů a různých nezbytných omezení. K řešení problémů je důležitá spolupráce všech složek města - od těch základních až po zvolené vedení.

Proto po uplynutí onoho půl roku mohu s potěšením konstatovat, že se mi stejně jako v minulém volebním období velmi dobře spolupracuje s místostarostou, členy Rady města a celým úřadem.

To, co se jeví jako pro mne složité a náročné k řešení, jsou postoje některých spoluobčanů, kteří prostřednictvím veřejných sítí velice zjednodušeně a jednostranně reagují na dění v našem městě. Aniž by si zjistili zásadní fakta, komentují dění ve městě a podávají zavádějící informace. Osobně se jim ale komunikovat nechce. Veřejné sítě používají mnohdy k prosazení svých osobních zájmů, bez ohledu na zájmy ostatních. Někteří z pisatelů mají zřejmě představu, že rozpočet našeho města dosahuje výše rozpočtu Hradce Králové, jinak si jen těžko můžeme vysvětlit jejich představu o urychleném řešení všech diskutovaných investic  a dalších potřeb města.

Přesto pevně věřím v rozum, moudrost a slušnost naprosté většiny spoluobčanů a hlavně zvolených zastupitelů, se kterými se nám bude i nadále dařit naplňovat snahu o příjemný život v Novém Městě nad Metují.

Od dubna probíhají v našem městě dopravní omezení, důvodem jsou rekonstrukce několika silnic. Jak situaci zvládá Městská policie? Jsou nějaké zásadní problémy, které musí řešit?

Již druhým rokem pokračují v Novém Městě nad Metují rozsáhlé opravy komunikací, které si vyžadují mnoho nevyhnutelných dopravních omezení. Naprostá většina našich spoluobčanů je však chápe a bere je jako nutnou nepříjemnost vedoucí k podstatnému zlepšení dopravní situace ve městě. Tato omezení mimo jiné značně zatěžují i naši Městskou policii. Pro strážníky je prioritním úkolem ochrana města před tranzitní nákladní dopravou, která tolik ničí naše historické centrum. V době dopravního opatření na Husově náměstí se strážníci věnují i osobním vozidlům, která Novým Městem nad Metují projíždí a nerespektují tak objízdné trasy. Toto opatření bylo zavedeno především po zkušenostech z loňského roku, kdy silnice vedoucí přes náměstí nebyla schopna množství tranzitních osobních vozidel pojmout. Další části města, které si vyžadují častou přítomnost hlídky, jsou i ulice na objízdné trase pro autobusy, kde je nutné kontrolovat zákazy zastavení, neboť špatně zaparkované vozidlo může způsobit úplné zastavení linkové autobusové dopravy.

Snahou našich strážníků je především přispět ke zdárnému zvládnutí všech dopravních omezení, proto tam, kde to zákon umožňuje a nejedná se o opakovaný přestupek, se snaží nebýt příliš represivní a většina řidičů tak odjíždí s domluvou a vysvětlením celé situace. Výjimku tvoří přestupky spočívající ve značném překročení nejvyšší dovolené rychlosti a vjezdu s těžkým nákladním vozidlem do centra města, u těchto přestupků je naše Městská policie nekompromisní.

Městská policie se ovšem nemůže věnovat pouze dopravě, ale má na starosti i celou řadu událostí, které se dotýkají ochrany veřejného pořádku. Rád bych se zde zmínil o jednom velmi čerstvém případu, kdy v sobotu 20. dubna 2019 v 01:30 hodin došlo k velkému požáru, při kterém shořelo několik kontejnerů v ulici Havlíčkova a městu vznikla značná škoda na majetku. Naši strážníci ve spolupráci se státními policisty se ihned začali případu intenzivně věnovat, v průběhu velikonočních svátků vyhodnocovali záběry z městského kamerového a dohlížecího systému, sbírali důkazy a v úterý 23. dubna 2019 se jim podařilo zadržet dva pachatele, kteří se následně doznali k úmyslnému založení požáru.  

V letošním roce slavíme 30 let od podpisu partnerské smlouvy s městem Hilden v Německu. Můžete našim čtenářům přiblížit, jak budou probíhat oslavy a zda bude připraven nějaký program, kterého se bude moci účastnit i veřejnost?

Oslavy 30. výročí podpisu partnerské smlouvy s Hildenem budou probíhat v rámci akce Dny evropského dědictví v sobotu 14. září 2019 na Husově náměstí. Po příchodu slavnostního průvodu, jenž opět povede Jan Černčický z Kácova a doprovázet jej bude jeho družina, a po předání klíče k branám města, dojde k znovuobnovení partnerské smlouvy mezi zástupci našeho města a Hildenu.

Poté bude následovat bohatý program jak na pódiu, tak i na různých místech náměstí. Součástí oslav bude také Dětský den, který Novému Městu nad Metují věnovalo naše partnerské město Hilden.  Začátek je naplánován na 13. hodinu. Stejně jako před 5 lety budou po náměstí rozmístěna různá stanoviště jak pro malé, tak i větší děti, kde si zdarma budou moci vyzkoušet svoji zdatnost. Neměla by zde chybět např. bedýnková dráha, obrovská zeměkoule, dráha se šlapacími autíčky a spousta dalších atrakcí.

Na přípravách akce intenzivně pracujeme a věřím, že zde prožijeme společně s našimi přáteli z Hildenu krásný zářijový den plný zážitků!

Na závěr bych se ráda zmínila také o kulturních akcích, které nás v květnu čekají. Na co se mohou „Novoměšťáci“ těšit?

V úterý 7. května, v předvečer státního svátku Dne vítězství a oslav konce 2. světové války, nás čeká tradiční akce - „Lampionový průvod“. Nejprve uctíme památku padlých ve Spech, Krčíně a ve Vrchovinách. Lampionový průvod bude stejně jako v loňském roce vycházet z náměstí Republiky. Zde proběhne u pomníku padlých krátká pietní akce a průvod bude pokračovat do areálu sokolovny, kde proběhne tradiční ohňostroj.

Další tradiční akcí jsou Smetanovské dny, které se v letošním roce konají od 11. května do 1. června. Zahájeny budou na zámku rodiny Bartoň-Dobenín pietním aktem u sochy Bedřicha Smetany a následným koncertem Sedláčkova kvarteta. Kompletní program Smetanovských dnů najdou čtenáři na zadní straně Novoměstského zpravodaje.

Děkuji za rozhovor.

Eva Kupková